Авторам

До уваги авторів науково-практичного

фахового журналу "Юридичний вісник"!

Редакція науково-практичного фахового журналу "Юридичний вісник" запрошує до співробітництва вчених, практичних працівників, читачів, що цікавляться проблематикою журналу. Матеріали для опублікування подаються українською, російською і англійською мовами і повинні відповідати чинним стандартам для друкованих праць і вимогам ВАК України (див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 5. – С. 26–30).

Наукова стаття має містити постановку проблеми, оцінку стану літератури, мету, завдання поданого матеріалу по обраній проблемі, висновки і перспективи подальших досліджень.

До 30 вересня 2018 року приймаються статті у № 3 науково-практичного фахового журналу "Юридичний вісник" за 2018 рік.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

  1. Ліворуч від найменування статті вказується УДК.
  2. Обсяг статей, як правило, до 10 аркушів (кегль – 14, через 1,5 інтервалу).
  3. Посилання по тексту оформлюються порядковим номером у квадратних дужках.
  4. Наприкінці тексту перед літературою вказуються ключові слова (до 5) мовою статті, резюме українською, російською та англійською мовами (всього до 15 рядків).
  5. Перелік джерел (література) розташовується після резюме і має містити вихідні дані джерел.

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 341.222

 

В. Сологуб,

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правового регулювання економіки Київського національного економічного університету

імені В. Гетьмана

 

Паритет права та економіки:

міждисциплінарний підхід

Життєдіяльність суспільства постійно змінюється, що вимагає реформування правових і економічних систем. Процес реформування (перехід до ринкової економіки і правове урегулювання нових соціальних відносин) уже більше двадцяти років проходить в Україні і країнах – членах СНД [1, c. 23].

 

Ключові слова: економічна теорія права, економіка права, міждисциплінарний підхід, паритет права та економіка, глобальний економіко-правовий порядок.

 

Стаття присвячена вивченню співвідношення права і економіки як

Статья посвящена изучению соотношения права и экономики как …

This article is devoted to the study of the correlation between law …

Література

  1. Познер Р. Экономический анализправа. Т. 1 / Р. Познер ; пер. с англ. под ред. В. Л. Тамбовцева. СПб. : Экон. шк., 2004. С. 217.

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для опублікування статті у науково-практичному фаховому журналi "Юридичний вісник" № 3 за 2018 рік необхідно до 30 вересня 2018 року відправити на електронну пошту yv@yurvisnyk.in.ua наступні матеріали:

  1. статтю;
  2. довідку про автора (прізвище, ім'я, по батькові автора, місце роботи (навчання), контактний телефон, адреса електронної пошти, поштова адреса для відправки друкованого примірника);
  3. резюме статті англійською мовою мінімальним обсягом 250 слів (приклад правильного оформлення резюме можна завантажити на сайті журналу);
  4. відскановану квитанцію про оплату публікаційного внеску.

 

___________________________________________________________________________________________________

УВАГА!

Статті студентів редакція не приймає.

Матеріали, подані з порушенням вимог стандартів, не приймаються до редагування і публікації. Редакція зберігає право на редагування матеріалів, їхнє скорочення й уточнення найменування. Опубліковані матеріали виражають позицію автора, що може не збігатися з думкою редакції. За вірогідність фактів, статистичних даних і інших матеріалів відповідальність несе автор.

 

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Розмір публікаційного внеску становить 550 грн. Якщо обсяг статті перевищує 10 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно доплатити 40 грн.

Якщо Ви бажаєте опублікувати статтю у журналі «Юридичний вісник», будь ласка, з приводу оплати звертайтеся до редакційної колегії.

 

КОНТАКТИ РЕДАКЦІЇ

Редакція науково-практичного

фахового журналу «Юридичний вісник»

 

Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету «Одеська юридична академія»

вул. Академічна 2, каб. 1009, м. Одеса, Україна, 65009

Електронна адреса: www.yurvisnyk.in.ua

Електронна пошта: yv@yurvisnyk.in.ua

Контактний телефон: +38 066 821 82 28

Телефон заступника головного редактора-відповідального секретаря: +38 067 480 23 53

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"