Редакційна колегія

 Головний редактор:

Ківалов С.В. – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, академік НАПН України.

 

Заступник головного редактора:

Афанасьєва М.В. – доктор юридичних наук, професор

 

Заступник головного редактора (відповідальний секретар):

Пережняк Б.А. –  кандидат юридичних наук, професор

 

Редакційна колегія:

Аленін Ю.П. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Біла-Тіунова Л.Р. – доктор юридичних наук, професор

Гараджаєв Д.Я. –  кандидат юридичних наук, доцент (Азербайджанська Республіка)

Дрьомін В.М. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Дудченко В.В. – доктор юридичних наук, професор

Ілієв І.В.– доктор юридичних наук (Республіка Болгарія)

Ківалов С.В. – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, академік НАПН України

Крижановський В.Я. –  кандидат юридичних наук

Оборотов Ю.М. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Подцерковний О.П. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Рабінович П.М. – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України

Туляков В.О. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Харитонов Є.О. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

 

 

 

1 4 3

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"