Юридичний вісник №1/2021

Юридичний вісник №1/2021

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

О. Кравчук, І. Остащук
Судові присяги як складник судової символіки

В. Мельник
Период «пятилетней нестабильности» (579–584 гг.): политико-правовые особенности ирано-византийских и византийско-тюркских взаимоотношений

О. Колодій
Сутність конституційно-правового статусу українського народу

Н. Атаманова
Дискусійні погляди на поняття та види форм державного режиму

П. Пилипишин
Формування ідей індивідуалізму у філософії права Джона Локка

О. Боєва
Обмеження розвитку інституту судового захисту трудових прав в Україні у період 1937–1945 рр. (частина 2)

В. Плекан
Історико-правові передумови виникнення корупції в правоохоронних органах України

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

Г. Чанишева, О. Щукін
Ознаки трудових відносин за актами МОП і законодавством України

А. Шульга
Покарання як складник форм реалізації кримінальної відповідальності за суспільно небезпечні посягання на земельні ресурси України

В. Добровольська, І. Феофанова
Контроль за допустимістю надання державної допомоги суб’єктам господарювання

А. Марущак, У. Олексій
Науково-нормативні підходи до визначення податкової політики

Н. Загребельна
Юридична природа і соціальна необхідність забезпечення прав людини в умовах надзвичайного стану

Г. Крушельницька
Особливості виникнення права власності на ембріони людини in vitro

В. Самотієвич
До питання законодавчої техніки конструювання кваліфікованих складів кримінальних правопорушень у Кримінальному кодексі України

Л. Кожура
Особливості правового регулювання сфери аквакультури в Україні

О. Бондаренко
Стан реалізації окремих фундаментальних принципів протидії корупції в Україні

П. Гуйван
Цивільна відповідальність як елемент охоронного матеріального правовідношення

М. Майка
Проблеми правозастосування цивільно-процесуальних оціночних понять на стадії касаційного перегляду судових рішень

А. Чайковська
Особливості надання проектно-кошторисної документації за запитами на інформацію в аспекті захисту прав на комерційну таємницю

УКРАЇНА І СВІТ

О. Заставна
Регулювання аліментних відносин у транскордонному просторі

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

П. Прохоров
Проблемні питання розгляду і вирішення справ присяжними у цивільному процесі в Україні

Я. Фляжнікова
Особливості дисциплінарної відповідальності адвоката за порушення правил адвокатської етики

П. Павлишин
Кримінально-правова охорона конституційного ладу та державної влади в системі кримінально-правової політики України

В. Лихогляд
Недотримання міжнародних стандартів захисту екологічних прав людини у справах щодо України в рамках Орхуської конвенції та Конвенції Еспо

А. Максимович
Порядок проведення службового розслідування за фактом порушення службової дисципліни працівниками Державного бюро розслідувань

А. Єремєєв
Господарсько-правовий офшорний траст: загальна характеристика та особливості

М. Заболотна
Ембріон – суб’єкт чи об’єкт репродуктивних правовідносин?

О. Бузунко
Функції держави із забезпечення судового захисту екологічних прав громадян

Д. Малетов
Адміністративно-правові засади організації та реформування індонезійського антикорупційоного суду Тіпікор

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"