Юридичний вісник №1/2022

Юридичний вісник №1/2022

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

М. Бедрій
Діяльнісна форма фіксації українського правового звичаю: історико-юридичний аналіз

А. Бабюк
Митна система України: історико-правовий огляд

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

Д. Волкова
Поняття конституційного статусу релігійних організацій в Україні за часів незалежності

О. Чередниченко
Активізація діяльності правоохоронних органів як можливість посилення сектору безпеки і оборони держави в сучасних умовах

І. Беспалько
Особливості кримінального процесуального доказування під час провадження на підставі угод

О. Доценко, О. Хорошенюк
Істотні умови договору на розробку програмного забезпечення

Т. Юзько, В. Слугоцька
Теоретико-правовий механізм захисту права на життя працівника у сфері праці

УКРАЇНА І СВІТ

І. Нуруллаєв
Взаємодія держав з метою призупинення операцій (заморожування) та арешту майна як організаційно-правова форма міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю

А. Боровик, В. Барчук
Особливості зарубіжного досвіду охорони лісового фонду та можливості застосування його в Україні

М. Михайлів
Правове регулювання відповідальності спадкоємців за боргами спадкодавця за законодавством України та іноземних держав

Н. Турман
Інститут угод у кримінальному процесуальному праві Федеративної Республіки Німеччини

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Л. Кривда
Огляд трупа та огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією

О. Требіна
Змістовна складова контрольного механізму забезпечення виконання міжнародних договорів

В. Черванчук
Загальні положення щодо забезпечення прав іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування

О. Чучман
Підстави проведення слідчих (розшукових) дій, які потребують попереднього дозволу суду

В. Карпенко
Проблеми визначення суб’єкта надання правничої допомоги свідку у кримінальному провадженні

О. Віцюк
Практика застосування покарання за підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"