Юридичний вісник №1/2024

Юридичний вісник №1/2024

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

В. Мельник
Статус імператора Магнуса Максимуса в контексті римських концепцій міжнародної правосуб’єктності (383-388)

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

В. Артюхова
Категорія «кримінально-виконавча характеристика» у кримінально-виконавчому праві України

М. Войнарівський
Щодо проблем встановлення вини при застосуванні адміністративно-господарських санкцій

Н. Волкова, І. Яніцька
Процесуальний порядок розгляду справ про усиновлення дитини громадянами України: окремі аспекти

В. Ворожбіт-Горбатюк
Формування громадянської ідентичності в установах виконання покарань в Україні

Х. Григор’єва
Юридичне поняття продовольчої безпеки: підходи, міфи та проблеми

О. Деменко
Особливості стягнень при порушенні податкового законодавства на межі цивільного та фінансового регулювання (на прикладі інфляційних втрат)

Ю. Жегулін
Доктрина підняття корпоративної завіси проти доктрини суб’єктної відокремленості корпорації. Нові реалії українського корпоративного права

В. Завтур
Доктрина «розумного очікування приватності»: генеза, зміст та питання реалізації у сфері кримінального провадження

В. Іващенко
Окремі аспекти внесення інтелектуальних прав до статутного капіталу господарського товариства

Н. Коробцова
Інформована добровільна згода як гарантія захисту прав на біологічний матеріал людини

О. Махмурова-Дишлюк
Адміністративно-правовий статус Міністерства оборони в аспекті забезпечення прав свободи людини і громадянина в умовах воєнного стану в Україні

В. Нікітін, Б. Когут
Майбутній об’єкт нерухомого майна в адміністративно-правових відносинах

В. Россіхін, Г. Россіхіна, Т. Хабарова, С. Надобко
Адміністративно-правові характеристики розбудови та становлення елементів публічної служби в Україні: ретроспективний підхід

В. Савченко
Згода чоловіка на проведення штучного переривання вагітності (аборту): етико-правове обґрунтування

О. Сафончик
Функції органів опіки та піклування щодо захисту прав та інтересів дитини при позбавленні батьківських прав в умовах воєнного стану

Д. Тичина
Особливості сучасного правового забезпечення та реалізації загальнолюдських цінностей

Р. Тополя
Підстави та порядок виникнення адміністративно-правової правосуб’єктності судового експерта

О. Фролова
Документи, що використовуються в обігу лікарських засобів, як предмет кримінальних правопорушень, що посягають на фармацевтичну діяльність

К. Шустрова, Є. Павліченко
Диспозитивність у кримінальному процесі

УКРАЇНА І СВІТ

С. Джевага-Третьякова
Періодизація розвитку міжнародного нормативно-правового регулювання боротьби з відмиванням грошей

Д. Суханова
Особливості правової системи Європейського Союзу та її співвідношення з міжнародними і національними правовими системами

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

М. Бадак
Особливості реалізації адміністративної процедури реєстрації місця проживання у гуртожитках закладів освіти

К. Бондаренко
Гарантійний платіж – непойменований спосіб забезпечення виконання зобов’язання

Т. Борисенко
Кримінальне правопорушення, передбачене статтею 201-2 Кримінального кодексу України: співвідношення з кримінальними правопорушеннями проти власності

Н. Вахнюк
Суб’єкти правового нігілізму в правовій культурі України

Д. Вєршинін
Концепції публічного адміністрування IT діяльності

М. Гордійчук
Поняття законодавчого забезпечення екологічної стійкості лісів в Україні

М. Дяченко
Суб’єктивні публічні права та гарантії учасників бойових дій а їх адміністративно-правове забезпечення в Україні

В. Ковальчук
Адаптація надання адміністративних послуг до умов воєнного стану

І. Мартинюк
Актуальні питання патентного права: досвід України та ЄС

Д. Неофіта
Участь іноземних громадян в державних справах: правовий аналіз

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"