Юридичний вісник №2/2010

Юридичний вісник №2/2010

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

B. Лудченко Право як предмет нормативної етики

Л. Трофимова Финансовая политика: проблемы категориального определения и практической реализации

О. Ноздрін До визначення понятійно-категоріального апарату у загальній теорії права і держави

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДІЇ

Н. Батанова Конституційно-правова відповідальність: концептуальні проблеми теорії

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

К. Вітман Становлення міжнародно-правової системи захисту прав національних меншин у країнах Східної Європи (після Другої світової війни)

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

C. Мазуренко Підстави виникнення правової охорони на торговельні марки

О. Кізлова Застава у системі способів забезпечення зобов'язань

В. Рекун Концептуальні аспекти формування нормативної бази організації і діяльності третейських судів в Україні

О. Погібко Актуальні правові проблеми воєнної реформи в Україні

ЗВ'ЯЗОК ЧАСІВ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

О. Медведько Історичний розвиток правового статусу Генерального прокурора України

УКРАЇНА І СВІТ

М. Пашковський Уроки Нюрнберзького процесу

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

В. Туляков Механизм уголовно-правового воздействия: эффективность определяется в Одессе

Б. Пережняк В специализированных ученых советах Одесской национальной юридической академии

ЗАКОНОДАВСТВО І ДОКУМЕНТИ

Постанова Верховної Ради України «Про основні напрями бюджетної політики на 2011 рік»

Указ Президента України «Питання Національної академії правових наук України»

Правила прийому Одеської національної юридичної академії у 2010 році

Новеллы вступительной кампании 2010 года

ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"