Юридичний вісник №2/2011

Юридичний вісник № 2/2011

Титульна сторінка

Зміст

ДО 15-Ї РІЧНИЦІ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

М. Орзих Конституция Украины и современные перспективы конституционных преобразований

O. Прієшкіна Конституційний лад України: актуальні теоретико-методологічні аспекти дослідження

Р. Мінченко Людський вимір української державності

Я. Чернопищук Європейські правові цінності в Конституції України

Н. Кошіль Систематизація виборчого законодавства України

I. Словська Депутатський мандат як форма взаємо-зв'язку народного депутата і виборця: питання теорії

О. Погібко Розвиток конституційних засад про оборону Української держави

ДО 20-Ї РІЧНИЦІ ЗАСНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТА В УКРАЇНИ

A. Крусян Президент України: особливості конституційно-правового статусу та тенденції його удосконалення

B. Михалёв Институт президента в современном мире

Н. Мішина Президенти як суспільні лідери

М. Афанасьева Призначення виборів Президента України — складова виборчої інженерії

О. Олькіна Правове регулювання дострокового припинення повноважень Президента України у разі неможливості їх виконання за станом здоров'я

УКРАЇНА І СВІТ

Н. Мельниченко Законодавче регулювання дошкільної освіти у країнах — членах ЄС та можливість застосування цього досвіду в Україні

Є. Полянський Смертна кара в кримінальному праві США: історичний огляд та актуальні питання застосування

О. Волощук Особливості порядку прийняття рішення міжнародного комерційного арбітражу

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

П. Трачук Сучасний стан розвитку інститутів місцевої публічної влади в Україні 

Л. Заморська Становлення юридичного позитивізму

К. Глиняна Особливості визнання шлюбу недійсним

А. Осадчий Предмет судової адміністративної юрисдикції

Я. Балан Умови цивільно-правового договору найму житла

Р. Карпов Забезпечення іпотечних цінних паперів

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

А. Макаренко Формалізація призначення покарання з урахуванням позиції потерпілого як засіб обмеження суддівського розсуду

А. Званчук Онтологія компетентнісного рівня правосвідомості

Н. Гулєвата Предмет «Енциклопедії законознавства» К. О. Неволіна

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

X. Гайдаржи VI Міжнародна наукова цивілістична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених

Б. Аркадьев В специализированных ученых советах Национального университета «Одесская юридическая академия»

ЗАКОНОДАВСТВО І ДОКУМЕНТИ

Указ Президента України «Про Робочу групу з питань удосконалення законодавства про вибори»

Указ Президента України № 224/2011 «Про підтримку ініціативи щодо створення Конституційної Асамблеї»

Указ Президента України № 370/2011 «Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади»

Указ Президента України № 409/2011 «Про внесення зміни до Указу Президента України від 6 квітня 2011 року № 370»

ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

ПЕРСОНАЛІЇ

Пам'яті Петра Павловича Музиченка

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"