Юридичний вісник №2/2012

Юридичний вісник № 2/2012

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

A. Крусян Методологія сучасного українського конституціоналізму

B. Завальнюк Культура правосуддя та антропологія права

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДІЇ

М. Афанасьєва Критерії законодавчого проектування територіальної організації виборів

І. Нікітіна Історія інституту тлумачення норм права у контексті розвитку конституційної юстиції в Україні

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

B. Андрусяк Обеспечение прав человека и гражданина — основное функциональное назначение современного государства

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Ю. Бальцій Районна, обласна рада в системі місцевого самоврядування України

A. Нестеренко Принципи фінансової системи України

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

Н. Мирошниченко Кримінальний проступок та класифікація злочинів

Ю. Боднарук Сучасне розуміння категорії «податковий процес» в Україні

C. Сліпченко Об'єкти особистих немайнових прав та цивільний оборот

B. Токарева Умови полісів страхування інтелектуальної власності

К. Некіт Суб'єкти договору довірчого управління майном

Ю. Жорнокуй Корпоративний обов'язок акціонера

Ю. Симонян Майновий характер корпоративних прав учасників командитного товариства

C. Мірошниченко Кримінологічна детермінація злочинів проти правосуддя

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Л. Аркуша Деякі особливості розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності

Н. Гавриш Особливості правового регулювання охорони земель і грунтів населених пунктів України

В. Юрескул Правове регулювання поводження з твердими побутовими відходами на території Одеської області

Ю. Кондратенко Сучасний стан законодавства про використання земель для містобудівних потреб

Н. Янчук Постсоветская уголовно-правовая система: поиск идентичности

УКРАЇНА І СВІТ

A. Гладенко Наднациональная идея и федерализация Европы

Т. Свида Міжнародна організація: поняття та види членства

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Д. Савенко Принцип верховенства права: різноманітність визначення

Ю. Пайда Релігійні норми в системі нормативного регулювання суспільних відносин

М. Салей Аксіологія в конституційному праві: до постановки питання про зміст та поняття

О. Китайка Генезис конституційно-правового статусу дитини в Україні

Е. Іскендеров Правозахисна діяльність прокуратури в Україні

B. Личко Поняття безоплатної правової допомоги та деякі аспекти її надання в Україні

Ю. Кулина Підстави для відмови страховика у здійсненні страхової виплати за договором страхування автотранспортних засобів

Ю. Казаков Порушення і недоліки законодавства про банківську таємніцю

К. Караханян Щодо інформаційного забезпечення проведення земельних торгів в Україні

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Б. Пережняк В специализированных ученых советах Национального университета «Одесская юридическая академия»

ЗАКОНОДАВСТВО І ДОКУМЕНТИ

Указ Президента України № 328/2012 Про Конституційну Асамблею

Указ Президента України № 140/2012 Про еідзначення держаеними нагородами України праціеникіе підприємств, установ та організацій Одеської області (витяг)

ПЕРСОНАЛІЇ

60-річний ювілей К. М. Вітмана

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"