Юридичний вісник №2/2015

Юридичний вісник №2/2015

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

О. Мурашин, М. Мірошниченко Щодo питання вдосконалення методології правової політики в контексті проведення правової реформи в Україні

К. Жебровская Правовые ценности: многообразие определения

М. Пісов До питання співвідношення понять інтеграційного та національного правопорядку

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДІЇ

О. Подцерковний Питання оновлення правовідносин правосуддя в контексті конституційної реформи

К. Кулі-Іванченко Конституційно-правова характеристика договору на соціальне замовлення в Україні

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Б. Пережняк Сучасний стан модернізації та реформування державного управління у сфері телебачення й радіомовлення України

М. Василенко Стан і перспективи інноваційної сфери України (технопарки й технополіси) після підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом: економіко-правовий аналіз

Р. Крусян Аксіологічний аспект судової реформи в Україні

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Д. Опаленко Правова природа й витоки створення Вищої ради юстиції

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА

О. Прієшкіна Людина, її права та свободи як найвища соціальна цінність

О. Батанов, Я. Товпеко Права меншин на терезах конституційного судочинства (на прикладі ЛГБТ-спільноти)

Е. Глиняная Уровень теоретического исследования прав ребенка в гражданском и семейном праве Украины

М. Абдуллаев О правомерности ограничения прав человека во время чрезвычайного положения: материальные гарантии

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

М. Дамирли Мифы об исламском праве как серьезные препятствия на пути к реформаторскому дискурсу

С. Ходадади Конституция Исламской Республики Ирана как основа ее внешней политики

Е. Метелёва Вторжение хаоса как проект неоглобализма: политико-правовые аспекты

О. Каплій Удосконалення нормативних гарантій діяльності засобів масової інформації як необхідна вимога сучасності

А. Гнатовська Фінансово-правова характеристика принципів бюджетної системи України

А. Нестеренко Домогосподарства як суб’єкти оподаткування в сучасній Україні

М. Живко, Х. Босак Зміст поняття «адміністративний примус» і його роль в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ

Н. Голубєва Наслідки невиконання альтернативних зобов’язань за цивільним законодавством України

В. Пузирний Стиль діяльності керівника державної пенітенціарної служби: формування базового поняття

Н. Силенко Теоретичні засади працевлаштування інвалідів

УКРАЇНА І СВІТ

Є. Романенко Правові аспекти реалізації програмно-цільового методу у сфері публічного бюджетування на прикладі країн Європейського Союзу

Т. Каплюченко Система технічного регулювання в Європейському Союзі як складова інфраструктури контролю за якістю й метод нетарифного регулювання: правовий аспект

В. Форманюк Трудове право в системі права Європейського Союзу

В. Ковальская Миссия Европейского Союза по оказанию пограничной помощи Молдове и Украине: международно- правовые основы создания и функционирования

Е. Плешко Міжнародно-правові засоби обмеження експорту озброєння

Л. Антонюк Омбудсмен: вітчизняний досвід і практика Європейського Союзу

З. Аббасова Растущая роль женщин Туниса и Египта в политико-правовой жизни

Т. Калмиков Тематичні напрями діяльності Комісара з прав людини Ради Європи

Л. Попович Функції Ради Європейського Союзу як інституту управління аграрним сектором економіки Європейського Союзу

Є. Рибинський Імплементація норм міжнародного права щодо боротьби із відмиванням грошей у національне право України

А. Підгородинська Формування визнання та виконання рішень іноземних судів і міжнародних судових установ як правового інституту: історичний аспект

О. Задорожній Агресія Російської Федерації проти України й основні принципи міжнародного права

ЗВ’ЯЗОК ЧАСІВ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

М. Рязанов Слов’янські традиції становлення української державності

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

С. Мавед Типология уголовно-правовых систем исламских государств

К. Гриб Порядок створення й повноваження атестаційних комісій працівників освіти

І. Менсо Понятійно-правовий аналіз дефініції «електронна бібліотека»

О. Мельник Поняття і значення розподілу ризиків у цивільному праві

Р. Ильина Концепция межгенерационной справедливости как основа межгенерационных прав

В. Олійник Взаємодія податкової міліції та підрозділів по боротьбі з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ під час виявлення й документування фактів протиправної діяльності у сфері економіки

В. Ситник Оперативно-розшукова характеристика організованої злочинної діяльності, пов’язаної із викраденням людини

С. Маломуж Малозначність діяння в кримінальному судочинстві

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

О. Орлюк Наука фінансового права як предмет спеціального дослідження. Рецензія на монографію: Хохуляк В.В. «Віхи становлення науки фінансового права»

Р. Шишка Актуальне дослідження захисту прав інтелектуальної власності від плагіату в Україні. Рецензія на монографію: Ульянова Г.О. «Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності від плагіату (проблеми теорії)»

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"