Юридичний вісник №2/2019

Юридичний вісник №2/2019

Титульна сторінка

Зміст

ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Л. Біла-Тіунова, Д. Козачук Розвиток сучасної доктрини адміністративного права у працях Сергія Васильовича Ківалова (до 65-річного ювілею)

О. Дикий Синергія факультету кібербезпеки та інформаційних технологій

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДІЇ

А. Крусян Актуальні питання сучасної практики впровадження конституційної скарги в Україні: теоретико-праксеологічний аналіз

О. Подцерковний Щодо конституційності обмежень права акціонерів банку оскаржувати в суді рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним

С. Сон Тенденції унормування суб’єктного складу проведення конституційної реформи в Україні

В. Корнієнко Міжнародні стандарти ґендерної рівності та місцеві вибори в Україні

В. Панасюк Інститути громадянського суспільства як суб’єкти реалізації державної молодіжної політики

УКРАЇНА І СВІТ

К. Глиняна Міжнародні стандарти охорони та захисту житлових прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

М. Афанасьєва, М. Стоянов Дискримінація за ознакою зовнішності

O. Fedotov, O. Surilova The regulation of transporting the bodies of the dead over the border of Ukraine in Administrative Law

Т. Шевченко (Каплюченко) Діяльність наглядових органів та органів, що забезпечують виконання законодавства щодо безпеки продукції в Європейському Союзі на ринку непродовольчих товарів

В. Бойко, М. Василенко, Д. Золотоверх Безпека комп’ютерних систем у контексті законодавства та запобігання кіберзагрозам

Н. Фомічова Спадкування за правом представлення як особливий порядок закликання до спадщини спадкоємців за законом

В. Зверховська Особливості застосування охоронного договору в разі забезпечення збереженості культурної спадщини

О. Сафончик До питання класифікації шлюбних правовідносин

Н. Капустіна, Л. Попсуєнко Трансгуманізм як проєкт покращення людини: філософсько-етичний вимір

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

С. Андрущенко До питання про розробку міжнародної угоди про режим морських портів

І. Глиняний Ценз осілості як один із виборчих цензів сучасної України

О. Білий Адміністративно-господарські санкції в контексті безпечності продукції

А. Борисова Категорія «інформація» у праві та законодавстві

ПЕРСОНАЛЇЇ

Ювілей професора Н.А. Мирошниченко

Ювілей професора В.В. Дудченко

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"