Юридичний вісник №2/2020

Юридичний вісник №2/2020

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

А. Крижановський Covid-19, право і правовий порядок: метаморфози епохи пандемії

Ю. Тіщенко Правовий міф у структурі правової реальності

Д. Суханова Щодо питання про ефективність застосування визначально-установчих норм у механізмах правового регулювання

К. Гнатенко До питання всезагальності права на соціальний захист

Ю. Хоббі Право людини на кібербезпеку: проблеми визначення та гарантування

О. Анненко, П. Зубаков Концептуальні проблеми інституту відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді за кримінально-процесуальним законодавством України

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

Т. Гуржій Правове забезпечення електронної форми декларування під час митного оформлення

Л. Дешко Окремі аспекти реалізації державної політики у сфері електроенергетики

І. Бойко Консультативна юрисдикція Європейського суду з прав людини

В. Попелюк, Ю. Мустафаєв До питання недійсності господарського договору з підстав учинення господарських операцій з ознаками фіктивності (нереальності)

А. Кубаєнко Взаємодії поліції та суспільства у сфері реалізації правоохоронної функції

О. Торбас Застосування розсуду прокурором у процесі надання доручень та вказівок щодо проведення слідчих дій

К. Некіт Деякі дискусійни аспекти підстав виникнення права приватної власності

В. Гончаренко Зміна або розірвання договору у зв’язку з істотною зміною обставин

Т. Курило, А. Баранкевич Особливості правового статусу дитини у Цивільному кодексі України

О. Антонюк Юрисдикція справ про скасування наказів Міністерства юстиції України щодо скарг у сфері державної реєстрації речових прав

П. Гуйван Щодо неприпустимості свавільного обмеження права особи на самовираження

В. Стрільчук Особливості реалізації права на участь у місцевому самоврядуванні: аналіз крізь призму забезпечення принципу рівності чоловіка та жінки

Я. Журавель Правова природа публічного адміністрування у діяльності органів державної виконавчої влади

В. Риндюк, О. Гришко Облік законодавства як діяльність з упорядкування інформації про законодавство

Г. Муляр Здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності з медичної практики

Є. Наливайко Діяльність прокурора під час застосування особливих порядків кримінального провадження

М. Сіроткіна Угода про визнання винуватості у кримінальному провадженні як одна з компромісних форм вирішення правового конфлікту

М. Кузнецова Актуальні питання укладення трудового договору з працівником під час виконання роботи дистанційно

В. Бредіхіна Деякі теоретичні аспекти обмеження екологічних прав громадян в умовах реалізації концепції сталого розвитку

Г. Корнієнко Структурний поділ агробізнесу: правовий аспект

УКРАЇНА І СВІТ

О. Петришин Розвиток місцевого самоврядування в Литовській республіці в постокупаційний період: досвід для України

О. Мислива, О. Никифорова, О. Бойко Методологія проведення занять із тактичної медицини для поліцейських в Україні з урахуванням сучасних вимог НАТО

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

В. Луцков Особливості застосування консультативного опитування як форми безпосередньої участі територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування в Україні

О. Демидюк Модель організації Вищої ради правосуддя: теоретико- прикладний аналіз

А. Цабека Реформування адміністративно-територіального устрою держави в умовах децентралізації органів виконавчої влади в Україні

А. Кожевнікова Засоби захисту прав людини в умовах російсько-українського конфлікту

І. Гришко Функціональне призначення тактичних операцій під час розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва

Н. Фєрьєва Поняття та суспільна небезпечність злочину «Погроза або насильство щодо начальника»

К. Цабека Деякі аспекти кваліфікації адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією

О. Феєр Окремі теоретичні аспекти проблематики правового статусу інтернет-засобів масової інформації в Україні, Словацькій Республіці та Угорщині

М. Сохань Сучасний стан та ефективність системи соціальної допомоги особам із сімейними обов’язками в Україні

Ю. Тюріна Становлення й розвиток законодавства щодо продажу майна банкрута

А. Головко Методологічні підходи до дослідження природоохоронної діяльності

О. Гулкевич Правовий режим земель історико-культурного призначення

Д. Брага Скасування «адвокатської монополії» на представництво особи в суді: до актуальності питання

Ю. Буланова Напрями забезпечення правової ефективності етичних кодексів у регулюванні службових відносин

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"