Юридичний вісник №2/2021

Юридичний вісник №2/2021

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

В. Мельник
Політична антропологія українського державотворення: традиції правосуб’єктності, суверенності та інтеграції в межах тюрко-візантійського фронтиру

І. Завальнюк
Ґенеза філософсько-правового феномена справедливості судового розгляду в конституційному праві

Р. Климкевич
Директиви як джерело кримінального процесуального права Європейського Союзу

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

О. Сафончик, О. Шамота
Особисті немайнові права чоловіка і жінки, що перебувають у фактичних шлюбних відносинах

Т. Швидка
Господарсько-правове регулювання порушень, пов’язаних із неправомірним використанням ділової репутаціїї суб’єктів господарювання

В. Назаров, Т. Смалюк
Інститут третьої особи у кримінальному провадженні: становлення та законодавча трансформація

Г. Устінова-Бойченко, М. Богатирьова, Т. Черниш
Ґенеза встановлення відповідальності за «створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань»

В. Коротун
Вирішення правових спорів із підстав порушення правил предметної чи суб’єктної юрисдикції

Н. Грень
Порушення конституційного права на працю як прояв дискримінації за віком

О. Ільків
Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)

УКРАЇНА І СВІТ

В. Уберман, Л. Васьковець
Наближення понять еколого-правового лімітування скидання речовин законодавства ЄС та України

М. Михайлів
Правова природа секретного (таємного) заповіту в міжнародному приватному праві

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

О. Осіпова
Правовідносини з надання адміністративних послуг: особливості змісту, види та наслідки порушень

Л. Кривда, Р. Кривда
Генезис судово-медичних знань та напрями їх використання в розслідуванні насильницьких і корисливо-насильницьких кримінальних правопорушень

А. Надточиєва
Класифікація суб’єктів корупційних кримінальних правопорушень

А. Колодін
Щодо питань правового регулювання, сутності та основних інтересів сторін за договором бербоут-чартеру

І. Приленський
Поняття цивільно-правової відповідальності сторін за договором

В. Лаврова
Cтроки оскарження повідомленя про підозру: практичні і теоретичні аспекти

О. Щиголь
Нова концепція процесуального становища потерпілого та його представників у кримінальному провадженні з урахуванням засади процесуального віктимоцентризму

Н. Буковинська
Суб’єкти забезпечення ґендерної політики в Україні

В. Красуцький
Цивільно-правове регулювання відступлення права вимоги до майнового поручителя

В. Альошин
Поняття соціального захисту співробітників правоохоронних органів

Н. Гарасимчук
Поняття та ознаки зловживання процесуальними правами адвокатом у кримінальному провадженні

А. Щербіна
Міжнародні стандарти кримінально-правової охорони нормальної роботи автоматизованої системи документообігу суду

C. Сироваткін
Кредитування юридичних осіб нерезидентами: проблеми правового регулювання в Україні

Б. Семенишина-Фіголь
Ґенеза кримінально-правової охорони земельних відносин в Україні
 

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"