Юридичний вісник №2/2022

Юридичний вісник №2/2022

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

М. Василенко, В. Слатвінська, Т. Шевченко
Міжнародно-правове розуміння дефініцій та визначень в теорії ризиків (аналіз та управління ризиками): міждисциплінарне дослідження

О. Пасечник
Метамодерністське праворозуміння як рефлексія коливань пізнання сучасного права

В. Філатов
Загальнонаукові та спеціальноправові методи дослідження моделі перехідного правосуддя

П. Гуйван
Юридичні факти і цивільно-правові строки: порівняльна характеристика

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

О. Сафончик, О. Паламарчук
Цивільно-правове регулювання майнових прав спортсменів в сфері фізичної культури і спорту

О. Бугера
Цифровізація кримінологічних досліджень: стан та перспективи

Л. Палюх
Кримінально-правова охорона встановленого порядку виконання судових рішень: перспективи вдосконалення

В. Миколаєць, Т. Мацелик, Н. Новицька
Адміністративна відповідальність за вчинення домашнього насильства щодо дитини

В. Іващенко, А. Koлісник, О. Кульбашна
Формування системи правового регулювання авторського права та суміжних прав в Україні у 90-х рр. ХХ ст.

В. Кедик
Поняття та види принципів чинності Закону України про кримінальну відповідальність у просторі

Є. Фурса
Визначення консулом обсягу цивільної дієздатності українських та іноземних юридичних осіб при вчиненні нотаріальних дій: актуальні питання занодавства та практики

К. Латиш, Є. Демидова, О. Домашенко, І. Колеснікова
Експертні помилки під час проведення окремих видів судових експертиз у сфері інформаційних технологій

Ю. Кривицький
Правове виховання та правова реформа: прояви взаємозв’язку і взаємовпливу

О. Болгар
Предмет адміністративно-правового регулювання державної реєстрації

О. Гарасимів, О. Захарова, О. Ряшко
Арешт майна у кримінальному провадженні

О. Ковальова
Електронний документообіг в межах інформаційного забезпечення досудового розслідування: досвід зарубіжних країн

О. Донченко, Т. Грекул-Ковалик
Правосуб’єктність як формальна властивість суб’єкта права

В. Хомутенко, А. Хомутенко
Дуалістична природа судової експертизи

О. Золотарьова
Підстави припинення діяльності УПЦ МП в умовах воєнного стану: політико-правовий аспект

О. Россильна
Правові засади застосування штучного інтелекту у правовідносинах у сфері персоналізованої медицини

Н. Королевська
До питання удосконалення конституційно-правових основ соціального захисту дітей в Україні (на матеріалах захисту сімей з дітьми до 3-х років)

К. Спицька
Правові засади соціального захисту учасників бойових дій в Україні

І. Смоляк
Співвідношення поняття «незмінність прокурора» та зміна підслідності

УКРАЇНА І СВІТ

О. Григоров
Двосторонні угоди про повітряне сполучення США та держав Південної і Центральної Америки: досвід лібералізації

R. Burenko
Transformation of the judiciary in Tajikistan after 1991

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

О. Бойко, В. Тильчик
Поняття та зміст адміністративно-правових засад нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

І. Серажим
Адиктивна поведінка персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України як предмет кримінологічного аналізу

Б. Вапнярчук
До питання правового статусу наукового працівника як спеціального суб’єкта трудового права

D. Deineko
Responsibility of states for breach of erga omnes obligations by omission. Accountability of Belarus for genocide of Ukrainians

А. Чернобаєва
Досвід правового регулювання договірних відносин сурогатного материнства в країнах Балтії і в Україні

С. Волочій
Адміністративно-правова характеристика ухилення від виконання законних вимог прокурора

О. Демидюк
Правова природа Вищої ради правосуддя

Д. Фєдосов, Ю. Толмачевська
Нормативно-правові засади представництва жінок у парламенті: проблеми та перспективи

ПЕРСОНАЛІЇ

70-річний ювілей професора Б. А. Пережняка

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"