Юридичний вісник №2/2023

Юридичний вісник №2/2023

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

І. Боровська, Н. Білянська
Співвідношення принципів верховенства права та законності в цивільному судочинстві України

Р. Титикало
Сутність та форми матеріально-фінансової самостійності місцевого самоврядування

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

О. Сафончик
Окремі аспекти відшкодування майнової та немайнової (моральної) шкоди в умовах воєнного стану

О. Сафончик, Д. Гнатюк
Окремі питання розірвання договору дарування за законодавством України

Ю. Симонян
Визначення поняття та умов правової охорони дизайну як об’єкта права інтелектуальної власності та галузі креативних індустрій

В. Дмитришин
Законодавчі новели щодо розпоряджання правами інтелектуальної власності

А. Петровський
Теоретико-правові засади дослідження інституту спрощених судових процедур у цивільному процесі України

О. Степаненко
Щодо кримінально-правової охорони особи від домашнього насильства

А. Боровик
Вина у кримінальних правопорушеннях проти представників влади

Я. Кушнір, В. Вітровчак
Нормативно-правове регулювання виїзду осіб із тимчасово окупованих територій України крізь призму оперативно-службової діяльності Держприкордонслужби України

В. Горбалінський
Право на судовий захист в адміністративному судочинстві та гарантії його реалізації

Е. Юрков
Онтологічне значення рівності як стандарту адміністративного судочинства

О. Заверуха
Диференціація публічних інтересів під час реалізації податкових відносин

С. Карпенко
До проблеми формування сучасної системи вітчизняних суб’єктів адміністративно-правового регулювання державно-приватного партнерства в космічній галузі України

В. Маркєлова
Тимчасове обмеження права власності в разі застосування заходів забезпечення кримінального провадження

І. Скічко
Криміналістична характеристика особи-колабораціоніста

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

О. Шамота
Цивільно-правова відповідальність за порушення принципу гендерної рівності в Україні

О. Оскілко
Загальна характеристика договірних зобов’язань, у яких беруть участь військовослужбовці, за законодавством України

В. Костров
Право на охорону здоров’я в умовах воєнного стану в Україні: перспективно-актуальні постанови Європейського суду з прав людини

В. Куліуш
Взаємозв’язки між окремими формами злочинної діяльності у сфері економіки та функціонуванням кіберпростору

А. Пастух
Взаємодія у складі груп під час розслідування злочинів, пов’язаних із порушенням правил екологічної безпеки

Г. Плясун
Використання спеціальних психологічних знань у разі підготовки та реалізації процедури примирення в юрисдикційному процесі

Н. Горбенко
Правоздатність медіаторів як суб’єктів, що залучаються до вирішення публічних та приватних спорів

РЕЦЕНЗІЇ

Т. Харитонова, Х. Григор’єва
Тридцятирічна земельна реформа в Україні: досягнення, правові проблеми та перспективи (рецензія на монографію професора П. Ф. Кулинича)

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Н. Єфремова, І. Корнієнко
Науково-педагогічна діяльність Миколи Розенталя в умовах політичних утисків і терору в СРСР

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"