Юридичний вісник №3/2013

Юридичний вісник №3/2013

Титульна сторінка

Зміст

Указ Президента України № 548/2013 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня юриста» (витяг)

Указ Президента України № 355/2013 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України» (витяг)

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

О. Скакун Паритет права та економіки: міждисциплінарний підхід

B. Завальнюк Міжнародно-правовий вимір правового буття людини

Д. Манько Законотворчество и правоотношения по его осуществлению: теоретико-правовой анализ

Н. Капустина, Л. Попсуенко Генезис социальной ответственности (историко-философский анализ)

А. Дзевелюк Співвідношення природного і позитивного права у науковій спадщині М. Ю. Чижова

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДІЇ

Н. Мішина Конституційні права людини: до питання удосконалення регламентації

Б. Кормич Конституційно-правове регулювання інформаційних відносин

C. Мотринець Парламентський регламент як форма правової процедури

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

К. Москальчук Міжнародні стандарти муніципальної служби й право доступу громадян України до служби в органах місцевого самоврядування

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

М. Афанасьєва Телеологічна складова виборчої інженерії

О. Погібко Концептуальні засади нової воєнної доктрини України

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

O. Кізлова Основні нормативні положення договору застави за цивільним законодавством України

В. Панасюк Державна молодіжна політика як складова процесу побудови соціальної держави

I. Картузова Поняття, елементи та види адміністративного позову

A. Осадчий Юрисдикція судів з розгляду публічно-правових спорів

Л. Юхтенко Досудове врегулювання спору шляхом проведення переговорів за допомогою судді в адміністративному судочинстві: сутність та проблеми запровадження

Н. Дуброва Закон України «Про прокуратуру»: морфологічно-правовий аналіз

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

B. Сімутін Принципи механізму сучасної держави: класифікація та правова регламентація

С. Завальнюк Юридична лімологія: традиції та інновації в правовому розумінні кордонів

М. Павлова Правове забезпечення реалізації преюдиції в Україні

І. Дробінова Правове регулювання фактичних шлюбних відносин у Франції: досвід для України

К. Можаровська Захист ділової репутації публічних осіб

H. Бузовська Фотографічний твір та кадр як складові кінематографічного твору: порівняльно-правовий аналіз

I. Билиця Етичні аспекти підтримання державного обвинувачення в суді

Д. Колодін Підроблення підсумків голосування: до питання аналізу суб'єкта злочину

ЗВ'ЯЗОК ЧАСІВ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Я. Шевчук-Белая Международная переселенческая политика и законодательство Российской империи XVIII века об иностранных колонистах

Е. Бойченко Історично-правовий досвід господарської діяльності військових формувань у XIX-XX століттях

УКРАЇНА І СВІТ

А. Нестеренко Міжнародні фінанси та фінансова система держави: співвідношення та взаємозв'язок

N. Yakubovska A legal framework of European Development partnerships

Я. Кістанова Митний союз Європейського Союзу: проблеми функціонування та перспективи розвитку

И. Переверза Правовое регулирование института адвокатуры в Европейском Союзе

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Б. Пережняк В специализированных ученых советах Национального университета «Одесская юридическая академия»

М. Баурда VIII Міжнародна цивілістична наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасна цивілістика»

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"