Юридичний вісник №3/2016

Юридичний вісник №3/2016

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

В. Завальнюк Вік людини як антропологічний фактор

О. Тихомиров, К. Горобець Загальнотеоретична юриспруденція як науково-педагогічна школа Юрія Миколайовича Оборотова

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДІЇ

М. Афанасьєва Правовий моніторинг в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

М. Шепітько Кримінальна політика з протидії злочинам у сфері правосуддя: форми реалізації та функції

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

О. Щукін Поняття, види та форми зайнятості: загальнотеоретичний аспект

В. Владишевська Поняття міжнародних стандартів у сфері правосуддя: особливості термінології та класифікації

УКРАЇНА І СВІТ

Д. Шавинина-Калашян Влияние религии на международное право прав человека

М. Василенко Формування страхового права в країнах-членах Європейського Союзу та його подальше вдосконалення

ЗВ’ЯЗОК ЧАСІВ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Н. Єфремова Дискурс ідеї об’єднаної Європи в контексті вирішення національного питання в Австро-Угорській монархії

О. Горяга Щодо питання витоків міждержавних інтеграційних процесів в Україні-Гетьманщині (друга половина ХVІІ – початок ХVІІІ ст.)

А. Бойчук Юридична відповідальність за правопорушення у сфері охорони природи у радянській Україні (1930–1959 рр.)

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

С. Цушко Феномен представництва в праві: теоретичні підходи до визначення та розуміння

Ю. Батан Нормотворча стадія превентивного механізму права: людський вимір

В. Луцков Індивідуальна конституційна скарга як засіб захисту прав людини та громадянина: аналіз чинного законодавства

А. Перфецька Особливий предмет уваги у статті 142 Конституції України або як тема державних капітальних вкладень стає гарантом місцевого самоврядування

О. Патлачук Стан дослідження доктрин природоохоронного права

О. Білий Господарсько-правова відповідальність за належну якість та безпеку товарів, що реалізуються у сфері електронної комерції

М. Деменчук Про правовий статус Верховного Суду в Україні

Ю. Констанкевич Конституційна категорія доброчесності як спосіб захисту суспільних цінностей

І. Ємець Природа та міжнародно-правова сутність міжнародної правової допомоги у цивільних справах

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

О. Ващук Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна юридична освіта: досвід минулого – погляд у майбутнє»

Л. Чулінда Круглий стіл із нагоди 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського

О. Олькіна Конкурс наукових робіт імені М.П. Орзіха «Людський вимір права»

ПЕРСОНАЛІЇ

70-річний ювілей члена-кореспондента НАПрН України, професора Ю.М. Оборотова

П. Рабинович Правоведческая самобытность (к славному юбилею видного украинского ученого и педагога в области общетеоретической юриспруденции Юрия Николаевича Оборотова)

70-річний ювілей члена-кореспондента НАПрН України, професора Ю.П. Аленіна

55-річний ювілей члена-кореспондента НАПрН України, професора В.О. Тулякова

IN MEMORIAM Пам’яті видатного вченого-конституціоналіста Марка Пилиповича Орзіха

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"