Юридичний вісник №3/2019

Юридичний вісник №3/2019

Титульна сторінка

Зміст

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Ю. Полянський Військова юстиція в Україні: проблемні питання

Є. Стрельцов, Е. Кузьмін Завдання кримінального законодавства: українські реалії та зарубіжний досвід

А. Запорожченко Особливості розвитку охорони здоров’я в Україні 1950-2000 рр.

А. Наконечна Зумовленість людськими потребами та інтересами правозастосовчої і правотлумачної діяльності

Т. Білоус-Осінь, О. Койчева Теоретико-правові аспекти адміністрування земельного податку

В. Владишевська Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури як суб’єкт доступу до професії адвоката

О. Ганьба Особливості застосування трьохрівневої системи методів наукового пізнання правових відносин у сфері прикордонної безпеки України

М. Косюта Роль і місце прокуратури України в суспільстві як суб’єкта державної влади

П. Латковський Принцип транспарентності бюджету як важлива складова безпеки держави

А. Неугодніков Публічне адміністрування в сфері охорони здоров’я

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

А. Крусян Кодекс адміністративного судочинства України як джерело адміністративного процесуального права: інновації та проблеми

О. Подцерковний Про проблеми застосування податкового законодавства до конкурентних відносин за аналогією

Ю. Бальцій Система місцевого самоврядування в пострадянських державах

П. Гуйван Феномен якісного законодавства та визначеності владних повноважень за європейськими принципами

І. Курбатова Участь прокурора у призначенні судових експертиз під час досудового розслідування

Н. Сергієнко До питання правового статусу державного виконавця

Г. Устінова-Бойченко, Т. Черниш, Ю. Чабаненко Правові та процесуальні аспекти становлення та розвитку інституту затримання особи у кримінальному провадженні

О. Адамова До питання про поняття аліментів, аліментних правовідносин та особливості аліментних зобов’язань

О. Анненко, П. Зубаков Правові аспекти застосування помилування за законодавством України

О. Бобошко Проблеми покарання неповнолітніх за кримінальні проступки

Ю. Рева Особливості притягнення до адміністративної відповідальності за порушення вимог фінансового контролю

В. Бібленко Проблемні питання визначення родового об’єкту злочинів проти життя та здоров’я особи

К. Гуляков Злочини проти моральності: визначення родового об’єкту

О. Березніков Родовий об’єкт злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

УКРАЇНА І СВІТ

Р. Еннан Винаходи як результати науково-технічної творчості: міжнародний досвід правової охорони

В. Слатвінська Можливості для внутрішніх водних шляхів України або перспективи впровадження Е-40 для України шляхом об’єднання Чорного й Балтійського морів

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

О. Білий Вина суб’єктів господарювання як умова відповідальності за безпеку продукції

В. Мельник Международно-правовая деятельность франкских королей в первой половине VI века

А. Кожевнікова Від теорії правової держави до нової галузі науки – конфліктології

А. Катренко Структура охороняємого законом інтересу як правовий аспект

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Л. Чулінда Круглий стіл на тему «Конституція та конституційні цінності»

О. Олькіна Четвертий Всеукраїнський конкурс наукових робіт імені М. П. Орзіха «Людський вимір права»

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

О. Батанов, Б. Пережняк Цікавий досвід діяльності органів місцевого самоврядування у сфері реалізації соціального замовлення

ПЕРСОНАЛІЇ

70-річний ювілей Є. Л. Стрельцова

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"