Юридичний вісник №3/2020

Юридичний вісник №3/2020

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

І. Желтобрюх Адміністративно-процесуальний статус сторін: проблеми визначення змісту та елементів структури

А. Маслова Алгоритм системного дослідження публічної адміністрації як наукової категорії

O. Markova Comparative legal analysis types of administrative procedure

П. Пилипишин Гуманістично-антропоцентрична інтерпретація нового соціокультурного типу людини доби Відродженння

В. Карпічков, В. Савіцька Еволюція інституту князівської влади в Давньоруській державі (IX – XII ст.)

А. Бондарчук Історико-правові передумови зародження біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні

В. Мельник Политико-правовой статус императора Восточной Римской империи в VI веке: титул, юрисдикция и субъектность

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

О. Торбас Застосування розсуду під час визначення підстав для початку досудового розслідування

Ю. Краснова Правові засади визначення джерел та об’єктів шкідливого впливу водного транспорту України на довкілля

П. Гуйван Дотримання європейських принципів пропорційності – головна засада гарантії права на вільне самовираження

Т. Рим Деякі аспекти визнання недійсним договору, укладеного в інвестиційній сфері

О. Карпушова Притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності в Україні

Д. Спєсівцев Конститутивні та перетворювальні властивості рішення суду як правового засобу захисту суб’єктивних цивільних прав на нерухоме майно

М. Михайлів Права інтелектуальної власності як об’єкт міжнародних спадкових відносин

В. Зверховська Становлення та розвиток правового регулювання цивільного обігу культурних цінностей

С. Якимчук Розмір обов’язкової частки у спадщині

В. Шеховцов Науково-методологічні засади управління у сфері охорони, використання та відтворення тваринного світу: проблеми реалізації та шляхи вдосконалення

В. Кравчук Професійні обов’язки суддів в Україні

Р. Пилипів, А. Тимчишин Адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину людей: проблеми та перспективи

Н. Сергієнко Відновлення виконавчого провадження: проблеми правового регулювання

Н. Москалюк Порушення права державної власності: поняття, види, національні особливості

А. Сошников Особливості розвитку інноваційної економіки в умовах боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19

Е. Деркач Правові питання розвитку економічної конкуренції в портовій галузі

В. Яворська Позитивні характеристики адвокатської монополії в Україні

В. Нагнибіда Зміст та значення арбітрабільності предмета спору у правозастосовній діяльності арбітражу

М. Никоненко Допит малолітньої або неповнолітньої особи на стадії досудового розслідування

О. Подвірна Проблемні питання визначення поняття та класифікації недоговірних зобов’язань у цивільному праві

Танривердієв Хазарі Муса-огли Особливості повідомлення про підозру народним депутатам України

УКРАЇНА І СВІТ

Ю. Швець Адміністративно-правові основи захисту лікарської таємниці: досвід європейських країн та
перспективи для України

А. Біла-Кисельова Проблемні питання щодо гармонізації національного законодавства з міжнародними стандартами

А. Тарасюк Забезпечення кібернетичної безпеки людини: міжнародно-правовий аспект

Х. Солодовнікова Право на інформацію про походження: закордонний досвід

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

И. Ашихмин Определение национальности иностранного инвестора в спорах с государством-реципиентом

Д. Кравчук Умови цивільно-правової відповідальності держави

В. Гайдамака Соціальне право: проблеми визначення

К. Білоус Спрощене провадження як процесуальна форма розгляду малозначних справ

О. Іванов Загальні процесуальні права та обов’язки учасників спрощеного позовного провадження

Ю. Бурченко Суб’єкти, які притягаються до відповідальності за невиконання умов карантину

В. Маковецька Обмеження здійснення права на належне батьківське виховання малолітніх осіб: сутність і критерії

В. Панасюк Види надання в оренду військового майна

І. Козачок Контроль як складник і регулятор сталого розвитку місцевого самоврядування

Л. Іщук Публічне адміністрування у фіскальній сфері: теоретичні засади та підходи до визначення

Ю. Бєлова Згода та інші підстави виникнення цивільних правовідносин щодо персональних даних

Р. Марцінків Визначення правового статусу та діяльності Служби безпеки Організації українських націоналістів

О. Сорока Поняття та ознаки соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві

РЕЦЕНЗІЇ

Т. Анцупова Питання вищої освіти в сучасному міжнародному праві (рецензія на монографію К.В. Громовенка «Міжнародно-правові стандарти у сфері вищої освіти»)

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"