Юридичний вісник №3/2021

Юридичний вісник №3/2021

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Н. Єфремова
Права людини та громадянина в конституційних актах Української Народної Республіки

В. Нагнибіда
Принципи УНІДРУА: інструментальне призначення та місце в концепті lex mercatoria

В. Мельник
Методологічні підходи «де-юре» та «де-факто» в контексті пізньоантичної і ранньосередньовічної історії міжнародної правосуб’єктності

І. Криховецький
Вплив сеймової діяльності на еволюцію українських суспільно-політичних течій другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

М. Бліхар
Адміністративно-правові засоби захисту публічного інтересу

К. Головко
До питання визначення поняття «адміністративне законодавство України»

Л. Діденко
Суб’єкти як елемент цивільних процесуальних правовідносин

S. Mazurenko
Legal protection of geographical indications

Н. Арабаджи
Категорія «істина» в адміністративному судочинстві: до постановки питання

Н. Денисяк
Збереження нотаріусом професійної нотаріальної таємниці

Д. Скоромний
Відповідальність юридичних осіб за кримінальні правопорушення – «інститут-архіпелаг»

О. Каплій
Звернення осіб із порушенням слуху до органів публічної влади як основний засіб реалізації права на інформацію

А. Градецький, О. Повар
Наркотизм військовослужбовців як соціально-правова проблема

М. Міхровська
Цифрова трансформація держави як новий етап адміністративної реформи

В. Медяник
Суб’єкти формування та реалізації державної соціальної політики: адміністративно-правовий аспект

А. Миколаєць
Сутність взаємодії держави та громадськості в сучасній Україні

A. Lyseiuk, A. Polovko
Legal implementation of expert investigation of the enterprise income tax basis

Г. Гончарук
Щодо доцільності створення та використання криміналістичних колекцій БПЛА

О. Чайковський
Умови та принципи реалізації захисту права на житло в Україні

А. Сазонова
Виконання фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, конституційного обов’язку щодо сплати податків і зборів

УКРАЇНА І СВІТ

В. Цитряк, В. Кондрич
Європейський досвід запровадження антикорупційних судових органів

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

І. Рульов
Співвідношення кібертероризму та кіберзлочину

В. Черванчук
Забезпечення прав учасників кримінального провадження, які перебувають у статусі іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, у проведенні слідчих (розшукових) дій

Н. Ясельська
Особливості розуміння сутності права на доступ до правосуддя

РЕЦЕНЗІЇ

А. Рубис
Рецензия на монографию кандидата юридических наук, профессора Андрея Боровика и доктора философии в области права Наталии Деревянко “Іmplementation of the right to receive professional legal assistance in Ukraine (administrative and legal principles)”

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"