Юридичний вісник №3/2023

Юридичний вісник №3/2023

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

П. Войтович
Міжнародне приватне право та міжнародний цивільний процес сучасності: змістовний ракурс та методика викладання

К. Шустрова, Є. Павліченко
Основні засади становлення та розвитку партисипації

О. Ковалишин
Корпоративне право України кін. 80 – поч. 90 рр. ХХ ст.: історико-правовий аспект

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

О. Сафончик
Поняття та види спадкування за законодавством України крізь призму рецепції римського приватного права

Т. Харитонова, Х. Григор’єва
Системні проблеми розвитку законодавства у сфері альтернативної енергетики України

Є. Кобко
Підрозділи ювенальної превенції Національної поліції України в системі органів публічного адміністрування в умовах воєнного стану

О. Скочиляс-Павлів
Способи судового захисту в адміністративному судочинстві України

V. Cherneha
Mechanizm for legal regulation of intellectual property relations in Ukraine

М. Матійко
Поняття та структура регулятивної функції права власності

А. Албу
Договір як особлива конструкція тлумачення

С. Галкевич, В. Никифорак
Об’єктивно-юридичний зміст принципу добросовісності деліктної відповідальності в цивільному праві

В. Анатійчук
Механізм правового регулювання трудових відносин як система правових засобів

Ю. Голодник
Правоохоронні органи в механізмі забезпечення прав і свобод громадян та безпеки держави

В. Бойко
Сутнісна характеристика органів суддівського врядування в Україні

Н. Кантор
Норми адміністративного права в процесі забезпечення важливих для українського суспільства цінностей

Ю. Ковалик
Щодо контролю за виконанням особою кримінально-правових обмежувальних заходів

С. Потапенко
Реалії регулювання земельних відносин на тимчасово окупованих рф територіях України

УКРАЇНА І СВІТ

N. Mishyna
Role of local and regional authorities in the implementation of ECtHR judgments: bibliographical review

I. Davydova
Fraud in business: from Roman law to the present

О. Сердюк
Ефективна реадмісія як мета міграційного партнерства Європейського Союзу та третіх держав

Д. Мінченко
Примусове виконання рішень Європейського суду з прав людини за законодавством України

В. Зуєв
Інтерпол та Україна: нормативно-правові основи та сучасний стан співробітництва

Н. Паславська
Адміністративна юстиція ФРН: поняття та особливості

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

S. Kosianenko
The work of the international law commission on the topic “The obligation to extradite or prosecute (aut dedere aut judicare)”

Я. Мошинська
Ухилення батьків від виконання своїх обов’язків щодо виховання дитини як підстава позбавлення батьківських прав

Г. Черненко
Поняття та загальна характеристика договору про купівлю-продаж електричної енергії за зеленим тарифом приватним домогосподарством в Україні

Б. Осадчий
Кримінологічний аналіз кількісних і якісних показників злочинів у виді привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в Україні

Б. Балан
Поняття та зміст публічного адміністрування публічного використання англійської в Україні

Д. Якубенко
Особливості законодавчого регулювання застосування допоміжних репродуктивних технологій

В. Світличний
Цілі і завдання контролю сучасної держави за господарською діяльністю

Ю. Чоломбитько
Особливості правового забезпечення функціонування аграрних холдингів в Україні

Е. Дорошенко
Конституціоналізм і парламентаризм як цивілізаційний вибір України та гарантія прав та свобод людини і громадянина

М. Моісеєв
Криміналістична характеристика незаконного втручання в роботу автоматизованих систем в органах та установах системи правосуддя

А. Анохін
Адміністративно-правовий механізм запобігання та розслідування ДТП

І. Воєводін
Міжнародно-правовий механізм захисту екологічних мігрантів на міжнародному універсальному рівні

В. Рудик
Компетенція закладу вищої освіти в Україні як складова адміністративно правового статусу

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"