Юридичний вісник №4/2012

Юридичний вісник №4/2012

Титульна сторінка

Зміст

ДО 165-ї РІЧНИЦІ ОДЕСЬКОЇ ПРАВОВОЇ ШКОЛИ ТА 15-РІЧЧЯ УТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Привітання Президента України B. Януковича з нагоди 165-ї річниці Одеської правової школи та 15-річчя від дня утворення Національного університету «Одеська юридична академія»

Указ Президента України «Про відзначення державними нагородами України працівників Національного університету "Одеська юридична академія"»

C. В. Кивалов Национальный университет «Одесская юридическая академия» — лидер юридической науки и образования Украины Кафедри Національного університету «Одеська юридична академія»: пошуки, здобутки, перспективи

Ю. Оборотов Кафедра теорії держави і права

М. Аракелян Кафедра історії держави та права

М. Орзих Кафедра конституционного права

С. Ківалов, Л. Біла-Тіунова Кафедра адміністративного і фінансового права

Є. Додін Кафедра морського та митного права

Є. Харитонов, О. Цибульська Кафедра цивільного права

О. Харитонова, Ю. Симонян Кафедра права інтелектуальної власності та корпоративного права

Р. Мінченко, І. Андронов Кафедра цивільного процесу

O. Подцерковний Кафедра господарського права і процесу

Г. Чанишева Кафедра трудового права та права соціального забезпечення

I. Каракаш Кафедра аграрного, земельного та екологічного права

В. Туляков Кафедра кримінального права

Ю. Аленін, І. Гловюк Кафедра кримінального процесу

В. Дрьомін, Т. Мельничук Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права

В. Тищенко Кафедра криминалистики

Ю. Полянсъкий Кафедра організації судових та правоохоронних органів

Н. Пашковский, Т. Короткий Кафедра международного права и международных отношений

О. Вишняков, Х. Бехруз Кафедра права Європейського Союзу та порівняльного правознавства

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

В. Завальнюк Правовий плюралізм як прояв правової антропологізації

О. Сидоренко Догма права як компонент правової реальності

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

C. Скуріхін Поняття та особливості правової соціалізації в умовах військової служби

І. Козій Правові засади провадження у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності органів місцевого самоврядування в адміністративному судочинстві

ЗВ'ЯЗОК ЧАСIВ: СТОРIНКИ IСТОРII

В. Хохуляк Формування фінансово-правових поглядів у вітчизняній науці XVIII століття

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

І. Корнієнко Проблематика цивільного процесу як науки та навчальної дисципліни у творчій спадщині Є. В. Васьковського

В. Муллер Деякі евристичні можливості герменевтичного підходу в порівняльно-правовій науці

Д. Волкова Регламентація громадських організацій Законом «Про об'єднання громадян» та Законом «Про громадські об'єднання» (порівняльний аналіз)

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Б. Пережняк В специализированных ученых советах Национального университета «Одесская юридическая академия»

ПЕРСОНАЛІЇ

Івану Михайловичу Сироті — 85

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"