Юридичний вісник №4/2019

Юридичний вісник №4/2019

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

О. Дашковська Права людини в глобалізованому світі: універсалізм чи релятивізм?

І. Антошина Інформаціна влада: зміст і значимість у сучасних умовах

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДІЇ

А. Крусян Актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні: конституційно-правовий контекст

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

А. Блага, О. Мартиненко Концепція перехідного правосуддя в Україні: уведення у площину юридичної науки

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

Є. Стрельцов Злочин: важливість визначення

М. Василенко, О. Козін Право в теорії ризиків: ґенеза ризиків від правової до інформаційної складових (інституційний підхід)

В. Кириченко, Ю. Соколенко Референдум як форма безпосередньої демократії: історико-правові аспекти

Т. Дракохруст Адміністративно-правове регулювання міграції у Канад

І. Курбатова Роль органів прокуратури в системі запобігання та протидії корупції

О. Остапенко Принципи політичного й ідеологічного плюралізму: проблеми реалізації в Україні

П. Гуйван Практика ЄСПЛ щодо захисту права на доступ до публічної інформації

Д. Спєсівцев Юридичні факти-стани в цивільному праві України: проблемні аспекти наукової концепції

А. Сошников Щодо вдосконалення планування публічних закупівель на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях в умовах децентралізації

В. Никифорак Межі свободи договору крізь призму розумності, справедливості та добросовісності

В. Погребняк Співвідношення між зобов’язально-правовим та речово-правовим правочинами в світлі принципів роз’єднання та абстракції

С. Подоляк Господарський договір про надання маркетингових послуг в Україні

Н. Федчун Основи профілактики злочинів, що вчиняються під час порушення правил безпеки

С. Фролов Кримінально-правова та кримінологічна характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

І. Христич Вдосконалення виявлення обсягів корупції у приватній сфері України

В. Васильєв Еволюція правових засобів саморегулювання майнових цивільних відносин

Л. Адашис, А. Левдик Особливості застосування судами України практики ЄСПЛ в контексті захисту права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб юридичного захисту

О. Забродіна Актуальні питання зупинення виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам

К. Долгорученко Історико-правовий підхід у методології дослідження діяльності спецвідділу «Вінета» Міністерства просвіти і пропаганди Райху на окупованих українських територіях

М. Дімітров Методологія дослідження кримінальної відповідальності за незаконне використання комерційних позначень

Н. Сергієнко Представники сторін виконавчого провадження: окремі питання їхнього правового статусу

Г. Устінова-Бойченко, Т. Черниш, Ю. Чабаненко Місце преюдиціальних фактів у процесі кримінально-процесуального доказування

В. Кавецька Участь законного представника неповнолітнього у кримінальному процесі

С. Кривонос Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за бандитизм

В. Карман Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за посягання на атрибути України як вагомий чинник незалежності

О. Кирбят’єв Професійна деформація особистості працівника правоохоронного органу як причина неналежного виконання своїх обов’язків

О. Адамова Щодо питання про обов’язок батьків утримувати дитину

М. Григор’єва Згладжування заподіяної шкоди при звільненні особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з її дійовим каяттям

Г. Гриценко Субсидіарна відповідальність крізь призму множинності осіб у зобов’язанні

М. Гудима До питання щодо правонаступництва у праві власності

М. Шуп’яна Крайня необхідність: історико-правовий аспект законодавчого закріплення на українських землях

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Т. Барсукова Деякі питання визначення спортивного права за законодавством України

В. Веселий Аналіз змін у нормативно-правовому регулюванні статусу Пенсійного фонду України з моменту його створення

А. Подольська Імплементація міжнародних стандартів податкового контролю в українське законодавство

В. Мельник Генезис Франкского Королевства в V веке: междисциплинарное историко-юридическое исследование

А. Кожевнікова Російсько-українській конфлікт. Конфлікт і компроміс у праві

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"