Юридичний вісник №4/2020

Юридичний вісник №4/2020

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Н. Єфремова Формування наукових поглядів Всеволода Корнілійовича Дябла в 1911–1922 рр.

Є. Смичок Джерела «м’якого права» та їх вплив на формування судової доктрини

В. Мазур, І. Боровська Аналіз поняття старості у накововопрактичному та теоретичному аспектах

П. Гуйван Про часові межі здійснення суб’єктивного права в регулятивних цивільних правовідносинах

Д. Кандуєв Історичні аспекти розмежування дисциплінарної та адміністративної відповідальності військовослужбовців на території сучасної України

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

В. Васильєв Окремі аспекти призначення судової експертизи в цивільному та господарському провадженні

І. Манжул Державно-приватне партнерство в енергетичній галузі

Л. Рябовол Система забезпечення митної безпеки в Україні

І. Діордіца Методологія дослідження кібербезпекової політики: кібернетичний, системний та матричний підходи

К. Дрогозюк Способи фіксації електронних доказів, отриманих із соціальних мереж, у цивільному процесі України

Т. Білоус Цивільно-правовий режим охорони права на таємницю про стан здоров’я

В. Арешонков Техніко-криміналістичні дослідження як базова категорія криміналістичної техніки: поняття та ознаки

А. Чуб Класифікація суб’єктивних публічних прав приватної особи

Д. Спєсівцев Ефективність способу судового захисту суб’єктивних цивільних прав на нерухоме майно

Т. Перун Структурні чинники механізму інформаційної безпеки держави

Я. Михайлюк Адміністративне оскарження: сучасний стан та перспективи розвитку

УКРАЇНА І СВІТ

Т. Сергєєва Запровадження міжнародних антикорупційних стандартів у національне законодавство України

В. Мельник Юридическая правосубъектность Тюркского каганата (552–568 гг.): ирано-византийский аспект

Н. Полішко Історико-правові аспекти прийняття жінок на службу в поліцію: досвід деяких зарубіжних країн

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

В. Музика Проблема атрибуцій кібератак проти об’єктів критичної інфраструктури та шляхи її вирішення в міжнародному праві

О. Сікан Перелюб (адюльтер) як злочин проти сім’ї

А. Борисова «Інформація» та «правова інформація» як об’єкти правовідносин у сфері інформаційних комунікацій

О. Яблокова Особливості перекладу художнього твору як первісного та похідного об’єкта авторського права

І. Польщиков Теоретичні моделі місцевого самоврядування: порівняльно-правовий аналіз

І. Роянова Демілітаризовані та нейтралізовані території в міжнародному гуманітарному праві

Є. Шинкарьова Категорія «фідуція» в сучасному цивільному праві України

І. Симонова Проблеми ефективності судового захисту як засобу забезпечення соціальних прав

В. Нестеренко Окремі аспекти підбору та підготовки персоналу установ виконання покарань Сполучених Штатів Америки

К. Гуляков Еволюція законодавства про охорону об’єктів історичної та культурної спадщини протягом ХХ століття

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"