Юридичний вісник №4/2021

Юридичний вісник №4/2021

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

А. Крижановcький, А. Гордієнко
Справедливість у праві: на перетині правотворчості і правозастосування

Г. Волошкевич
Статути перших українських споживчих товариств як нормативно-правова основа їх функціонування (середина ХІХ ст.)

Н. Королевська
Конституція України 1996 року: положення про соціальну державу (частина перша)

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

Д. Смерницький
Правові основи інформаційного забезпечення сфери технічного регулювання

Б. Мельниченко
Децентралізація влади як основа удосконалення організаційно-правового механізму публічного управління

О. Панова
Система суб’єктів, які здійснюють державний контроль і нагляд у сфері охорони здоров’я

О. Григоров
Правові вимоги до державної допомоги в авіаційній галузі: історія і сучасність

Ю. Чердинцев, М. Журавльова
Правові проблеми законодавчих норм, що створюють умови ретравматизації дітей, постраждалих від сексуальних злочинів

Г. Андрусяк
Мотив та мотивація злочинної поведінки під час необхідної оборони

О. Ющик, Т. Продан
Стан кримінальних правопорушень у вигляді домашнього насильства

Н. Ткачук
Стратегічне планування та стратегічний аналіз у сфері забезпечення національної безпеки

Д. Пилипенко
Ознаки та вимоги системи принципів кримінально-виконавчого права

М. Німак
Практичні аспекти видачі нотаріусом свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя

М. Малетич
Староста як інститут конституційного права: новелізація нормативних положень

УКРАЇНА І СВІТ

Х. Григор’єва
Державне стимулювання альтернативної енергетики: порівняльно-правовий аналіз

О. Вайцеховська
Міжнародно-правові аспекти співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями

Л. Удовика, В. Новоселова
Природа і зміст довіри до судової влади в Україні крізь призму світового досвіду

О. Берназ-Лукавецька
До питання про підтримку малого та середнього бізнесу в боротьбі з пандемією COVID‑19 : світовій досвід

А. Овчаренко
До питання про розвиток альтернативних способів вирішення податкових спорів в Україні

О. Стогова
Вплив децентралізації публічної влади на ставлення громадян до Європейського Союзу

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

А. Москаленко
Градація юридичних осіб публічного права

А. Хижняк
Належне виконання цивільного обов’язку дотримання банківської таємниці

Б. Луценко
Кримінологічний аналіз підстав проведення Операції об’єднаних сил

М. Матвійчук
І. Малиновський і становлення радянського пенітенціарного права

Д. Мазуренко
Реалізація розсуду в податковому праві

Т. Масалова
До питання поняття грошового забезпечення поліцейських

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"