Юридичний вісник №5/2014

Юридичний вісник №5/2014

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

С. Несинова Методологія дослідження правового інституту

Л. Корчевна Самодостатня мотивація у сфері права

О. Ковальський Економічна функція права в системі правового впливу

В. Форманюк Поняття правового статусу фізичної особи

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДІЇ

Д. Терлецький Конституційна правосвідомість у системі сучасного конституціоналізму

Є. Білоусов Економічний суверенітет та економічна безпека держави (співвідношення та взаємозв’язок)

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА

М. Єльникова Еволюція політико-правових уявлень про права людини

О. Синєгубов Право дитини на ім’я як форма її правового існування та спосіб самовираження

Є. Соболь Людиноцентристська ідеологія в адміністративній діяльності публічної адміністрації щодо реалізації й захисту прав і свобод інвалідів

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

О. Погібко Сучасні особливості формування та законодавчого забезпечення національної безпеки та оборони України.

Р. Колосов Нове в законодавстві про судовий збір

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

І. Патерило Щодо визначення системи принципів діяльності публічної адміністрації України

Ю. Венгер Щодо перспектив удосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності у сфері стандартизації в Україні

Ю. Дем’янчук Актуальні проблеми електронного адміністрування в Україні

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

І. Каракаш Природноресурсове право як комплексна галузь права в українській правовій системі

А. Афян Співвідношення правових категорій географічних зазначень і географічних назв

В. Бажанов Договір про колективне управління майновими авторськими правами в Україні

Н. Іванюта Теоретико-функціональний аналіз функцій та системи господарського процесуального права

Н. Мирошниченко Застосування заходів кримінально- правового характеру щодо осіб, які зловживають наркотичними засобами

В. Підгородинський Честь та гідність у системі об’єктів кримінально-правової охорони за чинним Кримінальним кодексом України

О. Білічак Прокурорський нагляд за законністю провадження негласних слідчих (розшукових) дій

О. Бусол Корупційна злочинність та організована корупційна злочинність: поняття та проблеми співвідношення

В. Конопельський Кримінально-правові та кримінально-виконавчі засади протидії рецидивній злочинності у виправних і виховних колоніях України

С. Подкопаєв Шляхи вдосконалення методичного забезпечення прокурорської діяльності

О. Толочко Гуманізація процесуального статусу прокурора в кримінальному провадженні

І. Задоя Набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні: вимоги до осіб

В. Цимбалюк Нормативно-правове забезпечення медіації в Україні: проблеми та перспективи

УКРАЇНА І СВІТ

О. Нігреєва Правотворчість у контексті джерел міжнародного права

В. Петрина Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності за законодавством України: проблеми визначення

ЗВ’ЯЗОК ЧАСІВ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

В. Гречишникова, И. Барам Выдворение за пределы территории государства (историко-правовой анализ)

М. Живко, Х. Босак, В. Мельникович Історичні віхи формування кадрової служби в правоохоронних органах

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА

Т. Колянковська Організаційний цивільно-правовий договір: поняття та правова природа

Д. Балобанова Динаміка інституту кримінальних проступків у кримінальному праві України

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Р. Галюк Співвідношення системи права та системи законодавства

О. Білоус Місце методики розслідування ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) із використанням «конвертаційних центрів» у системі криміналістичної методики

О. Бондарчук Особливості огляду місця події під час розслідування залишення в небезпеці

Л. Жлобінська Провокації правоохоронних органів на вчинення кримінальних правопорушень

О. Лавриненко До питання про адміністративно- правове регулювання профілактичної діяльності у сфері охорони здоров’я в Україні

К. Людькова Типологія (класифікація) адміністративних послуг

Л. Ляшевська Загальна характеристика механізму відшкодування шкоди, завданої особою в стані крайньої необхідності

А. Мельник Роль профспілкового контролю в здійсненні нагляду й контролю за дотриманням трудового законодавства

М. Остап’юк Вплив оподаткування операцій із постачання лікарських засобів та медичних виробів на державні закупівлі

О. Поклонская Журналист в политико-правовом пространстве

П. Ткачук Міжнародні норми щодо захисту культурних цінностей: реалізація в кримінальному законодавстві України

О. Мусиченко Щодо поняття зрозумілості кримінального закону

В. Касько Місце методики розслідування злочинів, що вчиняються рецидивістами в системі методик розслідування

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Р. Гонгало Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми цивілістики»

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Л. Корчевна, Б. Пережняк Сучасний погляд на феномен міського права

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"