Юридичний вісник №5/2020

Юридичний вісник №5/2020

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

О. Биркович Функціонування органів судової влади Галичини другої половини ХІХ ст.

Т. Грабович Юридичні підстави міжнародної відповідальності держави

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

Н. Галіцина Інститут адміністративної відповідальності у соціальній сфері

О. Колб, Л. Горбач Про деякі проблемні аспекти діяльності із забезпечення національної безпеки окремих сил сектора безпеки та оборони України

Р. Лемеха Співвідношення приватного та публічного інтересів у процесі реалізації митних режимів в Україні

Г. Берченко Предмет законодавчого регулювання і його межі в контексті нормативного регулювання цін (тарифів)

А. Марушев До питання про форми застосування спеціальних знань у процесі розслідування кримінального банкрутства

П. Гуйван Питання взаємозв’язку та сутнісних відмінностей між регулятивними й охоронними правовідношеннями: історичний аспект та часові чинники

Н. Шелевер Конституційне право на справедливий суд у контексті статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року

М. Михайлів Проблеми у сфері правового регулювання спадкування за законом: цивільно-правові аспекти

М. Сірант Мета та завдання державного екологічного нагляду у сфері поводження з відходами

V. Horielova Public morality as an object of national security of Ukraine: theoretical and legal aspect

Д. Каменський У розвиток дискусії про вдосконалення механізму кримінально-правової охорони національної економіки в умовах глобалізації

А. Гапонов Щодо вдосконалення системи формування суддівського корпусу апеляційних судів в Україні

А. Бондарчук Порядок організації біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні

УКРАЇНА І СВІТ

Т. Гуменюк Відповідальність державних службовців за корупційні прояви (на прикладі окремих країн Європи)

Є. Діденко Відносини України та Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу)

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

В. Кондрич Порушення прав адвокатів, які надають професійну правничу допомогу у провадженнях Вищого антикорупційного суду

А. Тарасов Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: стан регулювання та перспективи розвитку інституту

В. Клименко До питання комерційної таємниці у трудових відносинах

М. Шадей До питання заборони дискримінації у сфері праці

С. Куриленко Нотаріальний захист спадкових прав громадян: тенденції та закономірності розвитку

С. Чаплян Правова кваліфікація відмінних від грошей засобів платежу

Г. Гудзікевич Генеза загальної теорії судової товарознавчої експертизи з визначення вартості машин та обладнання в умовах розвитку ринкових відносин

В. Юрченко Використання прокурором спеціальних психологічних знань під час взаємодії з підозрюваним

М. Сарнацький Чинники, які впливають на ефективність адміністративно-правового регулювання державної політики у сфері банкрутства в Україні

А. Рябчинська Право довірчої власності як спосіб забезпечення виконання зобов’язання: поняття та юридична природа

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"