Юридичний вісник №5/2021

Юридичний вісник №5/2021

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

О. Меленко, О. Стратій
Аргументація в конституційному судочинстві: засади та проблеми реалізації в Україні

У. Гришко
Теоретико-методологічні підстави договірного правового регулювання

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

А. Боровик, О. Гресько
Характеристика взаємодії адміністративних судів із громадськістю

А. Колісник
Правовий статус, компетенція фіскальних та розвідувальних органів у секторі економічної безпеки держави

Г. Буга
Кредитна спілка на ринку фінансових послуг України: поняття та правове регулювання

О. Євдокімова
Щодо перспективних напрямів упровадження відновного правосуддя у кримінальне законодавство України

В. Плєва, В. Мазур
Квестії зупинення провадження у справі про розірвання шлюбу та надання строку для примирення подружжю

П. Федосєєв
Поняття та сутність зобов’язань у сфері оновлення цивільного законодавства України

О. Ромашко, О. Власов
Взаємопов’язаність функціонування сектору безпеки й оборони України із забезпеченням прав і свобод людини і громадянина

Ю. Жегулін
Новий погляд на делікт. Теоретичні та практичні проблеми інституту деліктної відповідальності

УКРАЇНА І СВІТ

А. Пахлеванзаде
Міжнародний інституційний механізм у сфері запобігання та протидії корупції

І. Завидняк
Правове регулювання міжнародного співробітництва під час кримінального провадження

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

А. Колодін
Окремі питання віднесення договорів рейсового чартеру та тайм-чартеру до договору морського перевезення в Україні

І. Приленський
Загальна характеристика договору перевезення пасажирів повітряним транспортом за законодавством України

Е. Костик
Законодавство України про сурогатне материнство: сучасний стан та перспективи розвитку

Л. Олійник
До питання семантичного аналізу терміну «моральна шкода суб’єкта господарювання»

Kh. Rionidze
The evolution of gender equality international legal regulation

О. Степаненко
Теоретичні інтерпретації поняття та конкретизація змісту альтернативного врегулювання публічно-правового спору

К. Недоступ
Правові аспекти справляння туристичного збору на умовах договору, укладання якого ініціюють органи місцевого самоврядування

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Т. Стоянова, Л. Островська, Г. Трипульський
Тиждень цивільного процесу в Національному університеті «Одеська юридична академія»

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"