Юридичний вісник №5/2023

Юридичний вісник №4/2023

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Н. Єфремова, І. Корнієнко, С. Єленич
До питання становлення одеської криміналістичної школи у ХХ – початку ХХІ століть

Б. Карпінський, О. Карпінська
Явище правової байдужості: основи й напрями уникнення з позиції державотворчого патріотизму нації в мирний та воєнний періоди

І. Козій
Поняття та ознаки громадських об’єднань

І. Торончук, Т. Грекул-Ковалик
Денис Квітковський про «модерний геноцид»: історія та реалії сьогодення

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

О. Бабіков
Поняття негласних слідчих (розшукових) дій та їх система за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року

В. Барвіненко
Підходи до систематизації принципів місцевого самоврядування в науці адміністративного права України: загальні принципи

В. Бондар
Судово-балістичне дослідження 5,45-мм автомату Калашникова АК-12 (6-П-70)

В. Горбалінський
Рішення суб’єкта владних повноважень як об’єкт оскарження в адміністративному судочинстві

М. Матійко
Окремі функціональні аспекти цивільного права в інформаційній сфері

С. Матчук
Сучасний стан правового регулювання пожежної безпеки в Україні

І. Патерило
Криміногенні фактори злочинності у сфері земельних відносин

О. Сафончик
Актуальні питання цивільно-правового захисту та охорони персональних даних в мережі інтернет за законодавством України

О. Сачко
Правові аспекти кримінальної відповідальності за фізичні напади на журналістів

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

І. Макогін
Завдання, які постають перед слідчим, під час розслідування вбивств з необережності, та способи їх вирішення

П. Полетило
Правила оцінки ЄСПЛ вагомості доказів у випадку неявки свідка обвинувачення до суду

Н. Семікоп
Проблемні питання притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення психологічного насильства щодо дітей

М. Сорока
До питання правової сутності справедливості: від ретроспективного бачення до сучасного розуміння

О. Чернов
Тактичні особливості проведення огляду місця події та трупа під час розслідування умисних вбивств працівників правоохоронного органу, вчинених у зв’язку із виконанням ними службових обов’язків

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"