Юридичний вісник №6/2020

Юридичний вісник №6/2020

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

А. Крусян Конституційні конфлікти: теоретичний аналіз у контексті сучасного українського конституціоналізму

І. Невзоров Ґенеза та розвиток уявлень про природу «правової фікції» у вітчизняній та світовій юриспруденції

Є. Герасименко Історія адміністративно-правового регулювання статусу біженців та осіб, які потребують захисту, в Україні

Г. Берченко Конституція як основний закон: проблеми теорії і практики

М. Пижова Мінімальна заробітна плата, справедлива оплата праці та гідний рівень життя людини в контексті міжнародного досвіду

О. Боєва Обмеження розвитку інституту судового захисту трудових прав в Україні в період 1937–1945 рр. (частина 1)

В. Нестор Міське самоврядування у Великобританії за часів деволюції влади

Д. Бараненко Поняття та сутність нормотворчої діяльності центральних органів виконавчої влади

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

О. Яковлєв Безпечні і здорові умови праці – важливий складник гідної праці

О. Муза Особливості реалізації принципу належного урядування у публічному адмініструванні

А. Мурзановська Окремі методологічні аспекти дослідження провадження за нововиявленими або виключними обставинами

Є. Смичок Класифікація судової доктрини в доктрині податкового права

В. Малолітнева, А. Гурова Правові засади використання даних дистанційного зондування землі як доказів у вітчизняному судочинстві для захисту об’єктів археологічної спадщини

О. Федосова Шляхи вдосконалення структури методики розслідування корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються неповнолітніми

А. Бегма, О. Ховпун, Т. Часова Забезпечення збереження інформації під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій

С. Подоляк Проблеми правового регулювання договору аутсорсингу в Україні

І. Федорчук Семантика категорії «організаційно-правовий механізм реалізації конституційного права на житло»

О. Гуцуляк Обов’язкова імунізація як умова доступу до закладів освіти: дискримінація чи законодавча вимога щодо реалізації права?

Р. Мазурик Особливості реалізації функцій прокуратури на регіональному рівні: адміністративно-правовий аспект

Д. Луц, Д. Гречковський Поняття та структура організаційно-правового механізму публічного управління в сфері виробництва органічної сільськогосподарської продукції

В. Ліпинський Адміністративний штраф за порушення митних правил: правова основа та перспективи вдосконалення їх тлумачення

О. Мілієнко Сучасні методологічні підходи до встановлення сутності адміністративного акта як інструменту здійснення функцій публічного управління

М. Тимошенко Проблеми застосування адміністративно-господарських санкцій щодо суб’єктів надання освітніх послуг

В. Тулянцева Відповідальність за правопорушення у сфері використання позабюджетних цільових фондів

С. Козін Сутність та особливості захисту трудових прав мігрантів

В. Князєв Щодо питань переробки майна, яким митниця набула право розпорядження

І. Довбань Спеціально-кримінологічні заходи запобігання злочинам, що вчиняються державними службовцями

А. Топал До питання гарантій у разі здійснення інвестування у сфері державно-приватного партнерства

УКРАЇНА І СВІТ

Я. Костюченко Міжнародно-правові аспекти охорони інтелектуальності власності: досвід, правове регулювання, перспективи для національної практики

Н. Максіменцева Міжнародні та європейські стандарти під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із застосуванням катувань та іншого жорстокого поводження з людьми, вчинених працівниками правоохоронних органів

О. Краснікова Тенденції трансформації міжнародного морського права як наслідок упровадження автономних суден

Р. Лемеха Адміністративно-правове регулювання митних режимів в японській державі та Китайській Народній Республіці

С. Єдаменко Досвід створення екологічних судів у Чилі

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Є. Рожик Класифікація наслідків злочину: криміналістичний аспект

О. Вербицький Система суб’єктів забезпечення власної безпеки в органах поліції

C. Брояков Податкові консультації в Австралії та Україні: компаративний аналіз

Я. Мельник Оплата праці: правовий аспект

А. Вилцан Європейські стандарти у сфері захисту прав осіб, постраждалих від незаконних рішень, дій чи бездіяльності в межах кримінального процесу

Ю. Безкоровайна Правове регулювання як об’єкт соціологічного типу правопізнання

Г. Кучерук Новий погляд на порядок розкриття банківської таємниці правоохоронним органам в контексті останніх законодавчих змін

Е. Клыпа Рабочее время и время отдыха как направления социальной защиты работников Национальной полиции

В. Мороз Процесуальні особливості розгляду податкових спорів із застосуванням принципу належної обачності

О. Козярук Суб’єкт контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсів або фальсифікованих лікарських засобів

О. Лубчук Охорона авторських прав на кінематографічний твір за Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів та всесвітньою конвенцією про авторське право

А. Барліт Система органів забезпечення реалізації суб’єктивних публічних екологічних прав

Ю. Борисова Особливості адміністративно- правової кваліфікації адміністративних правопорушень, що пов’язані з корупцією

Р. Осипчук Громадський контроль як вид заходів зовнішнього контролю за Національним антикорупційним бюро України

А. Шкаберін Злочинність неповнолітніх: окремі питання запобігання

А. Кудін Зміст електронного урядування у сфері адміністративно-правового забезпечення патентної діяльності в Україні

М. Горішня Ґенеза нормативного регулювання правовідносин в архівній сфері

Т. Андреев Эмоциональный интеллект и право: связь, проблемы, перспективы исследований

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"