Юридичний вісник №6/2021

Юридичний вісник №6/2021

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Н. Гураленко, О. Миронюк
Ціннісно-антропологічна атрибутивність правового пізнання

О. Тихомиров
Інформаційні права людини в контексті плюралізму праворозуміння

М. Баб’юк, І. Гелецька
Законодавча техніка та її використання у цивільно-правових нормах

Р. Васильченко, Д. Морквін
Організаційно-правові засади медичного забезпечення працівників радянської міліції

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

Х. Григор’єва
Правове забезпечення сонячної енергетики в Україні: між протекцією, конкуренцією та байдужістю

М. Аракелян
Юридична клініка – ефективна модель надання безкоштовної правової допомоги в Україні

В. Малолітнева, А. Гурова
Правові засади використання аерофотозйомки для охорони об’єктів культурної спадщини в Україні

Н. Губерська, Л. Чуприна
Система правових засобів забезпечення фінансової безпеки держави

І. Криницький
Новації бюджетного законодавства України в контексті фінансово-правового забезпечення єдиного медичного простору

М. Крутько
Актуальні проблеми формування доходів місцевих бюджетів: правові аспекти та шляхи вирішення

Н. Мирошниченко, Л. Абакіна-
Пілявська
Щодо легалізації канабісу в медичних цілях

А. Осадчий
Правові процедури у публічному адмініструванні

А. Гнатовська
Діджиталізація та інформатизація в адміністративно-територіальних одиницях: особливості та проблеми здійснення

О. Логінов
Проблемні питання визначення складових грошового забезпечення при обчисленні пенсій військовослужбовців

А. Сизоненко
Детермінанти злочинної поведінки неповнолітніх

Р. Прокоп’єв
Основні фактори диференціації правового регулювання трудових відносин працівників залізничного транспорту

О. Бугай
Оподаткування віртуальних активів в Україні та світі

УКРАЇНА І СВІТ

Ріяд Таха Шамсан
Міжнародні неурядові організації і міжнародне право

О. Заярний
До питання щодо забезпечення правомірної обробки біометричних даних в діяльності Національної поліції: національні та міжнародні стандарти

П. Латковський
Міжнародні валютні відносини та їх вплив на валютну політику країни

О. Балобанов, А. Пальченко
Правові аспекти передачі в бербоут-чартер морських суден, що плавають під прапором України

А. Біла-Кисельова
«Engel’s criteria» у практиці ЄСПЛ

Г. Прохазка
Перспективи міжнародно-правового регулювання віртуального простору

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

А. Сурілова
Публічне адміністрування суден у портах. Міжнародний аспект

А. Манукян
Відповідальність платника податків: пом’якшуючі та обтяжуючі обставини

D. Deineko
ASEAN economic community: sui generis model and legal issues of integration

В. Сілко
Обставини, що підлягають з’ясуванню, у методиці розслідування незаконного обігу бурштину

Д. Кравчук
Загальні риси тлумачення темпоральних оціночних понять цивільного права

А. Глущенко
Організаційно-правові основи створення Вищої ради правосуддя. Історичний аспект

О. Рибицька
Процесуальний статус службових осіб, уповноважених на вчинення процесуальних дій в екстериторіальному просторі України

В. Кузьмич
Процесуальні аспекти виконання ухвали суду про забезпечення позову шляхом зупинення дії індивідуального акта

А. Миронишена
Поняття та особливості публічних аудиторських правовідносин

О. Дегтярьова
Доказування у кримінальному провадженні на підставі електронних доказів

Е. Мамедова
Категоріальні та історико-правові аспекти державної політики кібербезпеки в Україні

А. Новицький
Значення та структура Криміналістичної характеристики незаконної порубки і контрабанди лісу, вчиненої організованою злочинною групою

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"