Юридичний вісник №6/2023

Юридичний вісник №6/2023

Титульна сторінка

Зміст

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

М. Войнарівський
Щодо питання про принципи адміністративно-господарських санкцій

О. Гуріч
Генеза змагальності сторін як форми кримінального провадження на території України

Е. Іванченко
Особливості діяльності митних брокерів в умовах правового режиму воєнного стану: сучасний стан та перспективи правового регулювання

Т. Латковська
Питання фінансово-правового режиму дієвості пенсійної системи України як важливого інституту фінансової системи

В. Нагнибіда
Незалежність та неупередженість арбітрів у світлі принципу належної правової процедури (due process)

О. Сафончик
Актуальні питання надання послуг з перевезення пасажирів за законодавством України в умовах воєнного стану

О. Снідевич
Примусове виконання ухвал у цивільних справах: проблеми теорії та практики

О. Харитонова
Право спільної сумісної власності подружжя на торговельну марку: проблемні питання

Д. Цісар, Т. Ніколаєнко
Державний захист військовослужбовців Держприкордонслужби як елемент їх соціального та правового захисту

І. Шумейко
Фінансова відповідальність: поняття, ознаки та співвідношення з суміжними поняттями

О. Юнін
Юрисдикційні та неюрисдикційні адміністративні провадження: зміст та характеристика

УКРАЇНА І СВІТ

В. Барвіненко
Європейські муніципальні стандарти та адміністративне законодавство України

В. Барчук
Світовий досвід практики застосування смертної кари

В. Бєлоусов
Міжнародний рівень нормативно-правового забезпечення соціальної безпеки держави

О. Бринзанська
Заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу у зв’язку зі збройними конфліктами: робота Комісії з питань прогресивного розвитку та кодифікації міжнародного права

Р. Поляков
Проблематика підготовчого засідання у справі про неспроможність у Німеччині та Франції

М. Пузирьов, В. Шапка
Особливості правового регулювання міжнародного співробітництва держав у розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених нелегальними мігрантами

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

В. Бацуца
До питання особливостей набуття та розпорядження майновими правами на цифрові активи

І. Білоус
Історія становлення доброчесності як елементу правового статусу судді

М. Возний
Сутність та правова природа адміністрування митних платежів

Є. Горобець
Оперативно-розшукове забезпечення розслідування кримінальних проваджень: порівняльний аналіз кримінального процесуального та оперативно-розшукового законодавства

О. Єлхін
Кримінальні ринки як джерело формування злочинних доходів: сутність та характеристика

А. Іщук
Дійсність міжнародних електронних комерційних контрактів

С. Колісниченко
До питання конструкції організаційних договорів у сфері будівництва доріг

С. Кондратюк
Міжнародний досвід примусового ліцензування під час пандемії COVID-19 як спосіб боротьби зі зловживаннями правами інтелектуальної власності щодо медичних технологій

К. Король
Сутність та зміст правової ідентичності

М. Koтюк
Криміналістична характеристика державної зради в умовах воєнного стану: проблеми побудови та реалізації

О. Кучинська
Законодавча мозаїка: поняття адаптації українського права до норм Європейського Союзу

Р. Луцюк
Дорожньо-транспортна пригода як кримінально-релевантна подія та об’єкт кримінального процесуального пізнання

І. Макогін
Слідчий експеримент як пізнавальна слідча дія при розслідуванні вбивств, вчинених з необережності

О. Матвієнко
Характеристика особи, що вчиняє крадіжки, як основа для протидії злочинності у курортному регіоні

І. Недохлєбов
Проблеми визначення перспективних напрямів розвитку системи інформаційної безпеки України

Д. Околотенко
Окремі аспекти нормативного врегулювання процедури продовження строків досудового розслідування прокурором

М. Перушко
Актуальні проблеми застосування тримання під вартою як виняткового запобіжного заходу

П. Полетило
Правова позиція ЄСПЛ щодо процесуальних правил встановлення справедливості судового розгляду в кримінальних справах

Є. Полях
Можливості застосування міжнародного та зарубіжного досвіду запобігання порушенням недоторканності приватного життя у вітчизняній превентивній практиці

Є. Савченко
Віртуальні активи: нематеріальні блага чи окремі об’єкти цивільних прав?

С. Семак
Способи доведення особи до самогубства, яка перебувала в матеріальній або іншій залежності від винуватого

М. Семенчук
Міжнародно-правова діяльність Комітету ООН з космосу (КОПУОС) щодо демілітаризації космосу

М. Форсюк
Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами: соціально-правовий вимір

Д. Чайковський
Штучний інтелект як новий інструмент для боротьби із злочинами у сфері економіки

О. Чернов
Криміналістична класифікація умисних вбивств працівників правоохоронних органів

Ю. Чоломбитько
Особливості відшкодування збитків юридичним особам, завданих збройною агресією російської федерації, у сфері земельних відносин

І. Шишко
Ембріон людини як юридична категорія: міжнародний досвід та національні реалії

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"