Юридичний вісник №1/2010

Юридичний вісник №1/2010

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Л. Яровенко Становлення політичного права: загальнотеоретичний аналіз

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Р. Авдюгін Правові засоби як гарантії забезпечення прав людини

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

О. Орловський Нормативно-правова регламентація загальних зборів членів територіальної громади на локальному рівні (На матеріалах міста Суми)

О. Олькіна-Дабіжа Дострокове припинення повноважень вищих посадових осіб як елемент стримувань та противаг у системі державної влади України

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

А. Дашковська Сучасні тенденції вдосконалення правового регулювання діяльності засобів масової інформації під час виборів в Україні

Ю. Цал-Цалко Передумови та умови відкриття провадження у справах щодо поділу спільного майна подружжя

УКРАЇНА І СВІТ

Р. Бирюков Право и глобализация

О. Алікова Конституційно-правові аспекти розвитку фізичної культури та спорту в Україні та зарубіжних країнах

С. Войченко Договори Ради Європи у кримінально- правовій сфері: поняття та особливості класифікації

І. Кривцова Європейські стандарти судочинства: деякі теоретико-методологічні зауваження

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

К. Горобець Метафора правової цінності

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Б. Пережняк В специализированных ученых советах Одесской национальной юридической академии

КРИТИКА ТА БІБЛІОГРАФІЯ

C. Саханєнко Перше комплексне порівняльно-правове дослідження органів самоорганізації населення

В. Меркулова Новые подходы к изучению преступности и механизма криминализации общества

ЗАКОНОДАВСТВО І ДОКУМЕНТИ

Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції»

Закон України «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення»

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання реалізації державної антикорупційної політики»

ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"