Юридичний вісник №1/2018

Юридичний вісник №1/2018

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

В. Завальнюк Витоки юридичної антропології в Україні

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДІЇ

А. Крусян Правові основи та особливості діяльності адвоката у конституційному провадженні

В. Панасюк Роль Верховної Ради України в реалізації напрямів державної політики в Україні

М. Салей Щодо принципів конституційної аксіології

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Ю. Бальцій Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні та в країнах Балтії

А. Швець Деякі питання депутатської етики під час реалізації депутатських повноважень депутатів місцевих рад

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

M. Vasуlenko Sport law as a systematic phenomenon in legal science

О. Коломоєць Механізм законодавчого регулювання ринку цінних паперів України

М. Шепітько Філософські засади побудови системи протидії злочинам проти правосуддя

О. Ващук Практичне застосування верифікації даних під час проведення слідчих (розшукових) дій

В. Зверховська Особливості договору купівлі-продажу культурних цінностей

ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

В. Загородній, С. Сакал Про створення електронних засобів навчання. Методика застосування. Досвід роботи

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

О. Подцерковний, В. Олюха Щодо правового значення статуту у сфері господарювання

Г. Попов, О. Гладун Науковий погляд на проект Закону України «Про Вищий антикорупційний суд»

УКРАЇНА І СВІТ

Р. Абдуллаєв Ґенеза та сучасний стан правового регулювання інституту санкцій у праві Європейського Союзу

N. Kyreieva Foreign experience of economic-legal regulation of electronic financial services

Є. Полянський Принцип non bis in idem у кримінальному праві США

A. Zaporozhchenko Health care and the EU: the law and policy patchwork

ЗВ’ЯЗОК ЧАСІВ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Н. Єфремова Започаткування викладання канонічного права як юридичної дисципліни у Новоросійському імператорському університеті в Одесі

Х. Думич Закінчення розгляду справи та ухвалення судового рішення за австрійським цивільним процесуальним кодексом 1895 р.

І. Долматов Засади польської державності і кардинальні права шляхти в артикулах Генріха Валуа 1573 р.

Д. Кириченко Правовий статус спецпереселенців кримських татар у 40-50-ті роки ХХ ст.: історико-правовий аналіз

О. Іляшко Анексовані території у світі у ХХ ст. крізь призму історичного досвіду

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

В. Калетнік Проблеми визначення поняття «гібридна війна» в концептуальних документах у сфері національної безпеки та оборони України

А. Бакала Поняття, сутність та види міграції у контексті сучасності

V. Slatvinska Protection of Ukrainian seafarers’ rights at the national and international levels

Д. Пивень Анализ нравственного измерения проблем биоэтики в свете канонического права на примере «Основ социальной концепции»

Р. Тимофіїв Соціальний захист працівника у правовідносинах працевлаштування

О. Стаценко До питання правового регулювання набуття прав на нерухоме майно за набувальною давністю

С. Аліна Спадкування криптовалют, токенів та інших цифрових активів: проблеми та перспективи

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА

Гасымзаде Рамиз Айдын оглу Налог на прибыль: сравнительный анализ законодательств стран Содружества Независимых Государств

IN MEMORIAM

Пам’яті Василя Івановича Форманюка

Публікації журналу «Юридичний вісник» за 2017 рік

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"