Юридичний вісник №1/2019

Юридичний вісник №1/2019

Титульна сторінка

Зміст

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

В. Завальнюк Міжнародно-правовий вимір юридичної антропології

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДІЇ

В. Мельник Конституційно-правові засади інституту державної служби України

М. Афанасьєва Позитивна та зворотна дискримінація у виборчій сфері

О. Китайка Структура конституційно-правового статусу дитини в Україні

В. Прокопенко Адміністративна процедура в митній справі: поняття, ознаки, структура

А. Осадчий Сучасний концепт української адміністративної юстиції

В. Зверховська Правове регулювання попереднього договору за цивільним законодавством України

Н. Денисяк Особливості й питання класифікації нотаріальних проваджень

О. Сафончик Щодо питання формування концепції шлюбних правовідносин і правовідносин, подібних до шлюбних

S. Skurikhin Spontaneous legal socialization and legal education: the verge of correlation

М. Деменчук Механізми забезпечення єдності судової практики Верховним Судом: аналіз і шляхи вдосконалення

ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

К. Вітман Центр підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів Національного університету «Одеська юридична академія»

УКРАЇНА І СВІТ

С. Мазуренко Вільні ліцензії Creative Commons: поняття, ознаки, правова природа, інструменти

Р. Еннан Правовідносини у сфері електронної комерції: досвід Європейського Союзу

ЗВ’ЯЗОК ЧАСІВ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

І. Якименко Обмеження та заборони, пов’язані з перебуванням на державній службі у законодавстві Російської імперії ХVІІІ – поч. ХХ ст.

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

В. Луцков Протестний перформанс як форма безпосередньої участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування

Ю. Констанкевич Континуїтет традиції морально-етичних стандартів публічної влади в історії Української Конституції

І. Глиняний Виборчі цензи як елемент виборчого процесу та як частина ґрунтування виборчих технологій

В. Слатвінська Щодо визначення поняття механізму господарсько-правового регулювання водного транспорту в транспортній системі України

О. Білий Забезпечення безпеки продукції в міжнародному (європейському) законодавстві

В. Корнієнко Активне виборче право на місцевих виборах в Україні: проблеми реалізації

С. Кізлов Обмеження права власності в римському приватному праві

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Т. Стоянова, І. Іліопол Тиждень цивільного процесу в Національному університеті «Одеська юридична академія»

Публікації журналу «Юридичний вісник» за 2018 рік

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"