Юридичний вісник №3/2010

Юридичний вісник №3/2010

Титульна сторінка

Зміст

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДІЇ

B. Авер'янов Взаємостосунки Президента і уряду у змішаній формі державного правління в Україні

Г. Дрок Сучасний стан судової реформи в Україні

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

О. Батанов Муніципальна влада у системі сучасного муніципалізму: концептуальні проблеми теорії

Ю. Бальцій Проблемні питання визначення системи місцевого самоврядування

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

К. Глиняна Договірне регулювання майнових правовідносин подружжя

C. Донін Специфіка проваджень у справах про адміністративні правопорушення на морському транспорті

С. Зицик Особливості адміністративно-правового статусу платників податків

А. Майдебура Державна нагородна політика на сучасному етапі державотворення в Україні

Л. Кравець Об'єкт злочину розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску

ОРГАНІЗАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

М. Василенко Наукові парки: порівняльно-правовий погляд на закон інноваційного розвитку за участю університетів (академій)

УКРАЇНА І СВІТ

Л. Романадзе Міжнародний досвід правової охорони нетрадиційних торговельних марок

О. Скрыпник К вопросу об объекте наследственного правоотношения в Германии, Франции и Украине

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Ю. Унгурян Виконання рішень Конституційного Суду України

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

В. Тіщенко, О. Хлопчик Перші всеукраїнські наукові читання з кримінальної юстиції пам'яті професора В. П. Колмакова

Д. Касілова V Міжнародна цивілістична наукова конференція студентів та аспірантів

ЗАКОНОДАВСТВО І ДОКУМЕНТИ

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" та інших законодавчих актів України»

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"»

Закон України «Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України»

ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"