Юридичний вісник №3/2011

Юридичний вісник №3/2011

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

І. Оборотов Об’єктивний і суб’єктивний виміри правового розвитку

О. Осадча Поняття та види суб’єктів процесуальної відповідальності

Указ Президента України № 590/2011

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДІЇ

Ю. Волошин Праксіологічна та аксіологічна характеристика категорії «конституціоналізація» у сучасному конституційному праві

Н. Батанова Конституційно-правова відповідальність як гарантія забезпечення державного суверенітету України

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

С. Саханенко, С. Давтян Региональная демократия: от принципов к европейским стандартам

Н. Мішина Оцінка взаємовідносин виконавчих органів місцевого самоврядування і органів самоорганізації населення (на матеріалах м. Одеси)

Ю. Бальцій Конституційно-правові засади локальної нормотворчості

В. Юрескул Громадські слухання у м. Одесі як спосіб участі громадськості у процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

П. Любченко Конституційні основи реформування місцевого самоврядування в Україні

С. Гоштинар Ринок земель в Україні: проблеми правового регулювання

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

О. Подцерковний Про необхідність відновлення балансу у правовідносинах між державою та бізнесом

Н. Дрьоміна-Волок Кримінально-правови аспекти міжнародного антидискримінаційного права

О. Світличний Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення земельного законодавства: проблеми правового регулювання

О. Поліщук Диспозитивність як властивість методу правового регулювання у сфері кримінального права

ЗВ’ЯЗОК ЧАСІВ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

І. Філінюк Розвиток військової юстиції Російської імперії у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.

Т. Лисакова Роль військових трибуналів у розвитку інституту народних засідателів Радянської України у роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.)

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

О. Єрошенко Альтернативність наказного провадження як умова ефективності цивільного судочинства

Ю. Казаков Банківська таємниця як перешкода правосуддю

О. Ващук Особенности осмотра места проишествия при расследовании разбойных нападений на инкассаторов

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Б. Пережняк В специализированных ученых советах Национального университета «Одесская юридическая академия»

ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"