Юридичний вісник №3/2012

Юридичний вісник №3/2012

Титульна сторінка

Зміст

Указ Президента України № 583/2012 «Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2012 року» (Витяг)

Указ Президента України № 586/2012 «<Про відзначення державними нагоро- дами України з нагоди Дня юриста» (Витяг)

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

В. Завальнюк Роль та значення антропології права в підготовці юристів

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДІЇ

O. Прієшкіна Декларація про державний суверенітет України: досвід концептуального дослідження

X. Приходько Метод конституційного процесуального права: сутнісно-субстанційні, антропологічні та праксеологічні аспекти

I. Петрів Функціонування органу конституційної юстиції як необхідна умова формування конституціоналізму

ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2012

І. Словська Вдосконалення законодавства про вибори народних депутатів України

Т. Астахова Політико-правові передумови та конституційно-правові гарантії реалізації політичними партіями електоральної функції (на матеріалах виборів народних депутатів України)

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

О. Олійник Першочергові заходи щодо формування державної політики інформаційної безпеки в Україні

O. Каплій Конституційні засади організації взаємодії ЗМІ з державними органами України в напрямку реалізації принципу відкритості влади

I. Бондаренко Взаємодія між органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади на обласному рівні у сфері управління комунальною власністю

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

В. Крижановський Конституційний Суд України у механізмі судового захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

Т. Латковська Пріоритетність публічних фінансових інтересів у фінансовій діяльності як один із принципів фінансового права

О. Адамова Генеза морського страхування

Т. Крисань Правова природа спільного заповіту подружжя

Т. Кузьменко Індивідуалізація учасників цивільного обороту, товарів та послуг у всесвітній мережі Інтернет

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Г. Чанишева Поняття соціального діалогу у сфері праці: концептуальні підходи

В. Курило, Ю. Чиж Гуманізація відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності

O. Іванюченко Легальне визначення поняття «винахід» на рівні закону та підзаконного акта: комп'ютерна програма

I. Костяшкін Природно-правовий аспект соціальної функції права власності на землю

І. Чумаченко Парламентський контроль за використанням та охороною водних об'єктів в Україні

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

O. Лобан Формування інституту відшкодування шкоди, завданої життю та здоров'ю військовослужбовців

I. Зогий Правові питання первинної медичної допомоги

К. Мануїлова Суб'єктний склад у зобов'язаннях з відшкодування шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки

Д. Приміч Зміст права на колективні переговори

А. Бардаш До питання щодо диференціації кримінально-процесуальної форми

О. Доценко Співвідношення права на особисте життя та права на таємницю особистого життя фізичної особи

А. Берш Правовая природа принудительных мер медицинского характера

УКРАЇНА І СВІТ

Є. Додін Міжнародне співробітництво з питань митної справи

О. Іванченко Вплив глобалізаційних процесів на гармонізацію норм національного права з нормами міжнародного права

Т. Уманец Стратегический подход Европейского Союза к проблеме борьбы с незаконным оборотом наркотиков

А. Підгородинська Принципи визнання і виконання іноземних судових рішень та рішень міжнародних судових органів у кримінальному провадженні

O. Плотніков Імперативізація міжнародного правосуддя

N. Yakubovska Development Partnership: Universal, Regional and Bilateral Levels

ЗВ'ЯЗОК ЧАСІВ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

I. Розуменко Історіографічний екскурс питання правового регулювання нерухомого майна в Російській імперії у XIX — поч. XX ст.

К. Ченкова Особливості застосування кримінальних покарань до вагітних жінок і дітей за Уложенням про покарання кримінальні та виправні 1845 року

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Б. Пережняк В специализированных ученых советах Национального университета «Одесская юридическая академия»

Н. Черногор Международная научно-практическая конференция «Частно-правовое регулирование общественных отношений: традиции, современность, перспектива»

О. Цибульська Міжнародна наукова конференція «Римське право і сучасність»

КРИТИКА ТА БІБЛІОГРАФІЯ

Ю. Оборотов Статика и динамика правового конфликта и правового компромисса

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"