Юридичний вісник №3/2022

Юридичний вісник №3/2022

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

К. Бориченко, Н. Галузінський
Поняття юридичної відповідальності у праві соціального забезпечення

В. Вдовічен
Методологічний вплив принципів адміністративної відповідальності на її зміст та застосування

Р. Поляков
Розвиток німецького конкурсного процесу в XIII–XVII ст.ст.

Л. Білецька
Нормативна модель страхового підприємництва

С. Музичко
Принцип процесуальної економії в системі принципів цивільного судочинства

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

Д. Волкова
Елементний склад конституційного статусу релігійних організацій в Україні

O. Подобний, I. Ракіпова
Актуальні аспекти захисту прав потерпілого у кримінальному провадженні в умовах воєнного стану

А. Марущак
Обмеження права на пересування в умовах військового стану: практика України

В. Хомутенко, А. Хомутенко
Нормативно-правове забезпечення судово-експертної діяльності в Україні: недоліки та напрямки їх усунення

В. Васильєв
Високий розмір неустойки за порушення умов договору: свобода саморегулювання майнових цивільних відносин чи порушення принципів цивільного права?

П. Гуйван
Часові та змістовні регулятори договору енергопостачання

М. Ждан
Суб’єкти реалізації кримінологічної політики у сфері охорони трудових відносин в Україні

М. Кузнецова
До питання про медіацію у вирішенні колективних трудових спорів

В. Приходько, М. Александров
Особливості адміністративно-правової профілактики дорожньо-транспортних пригод в умовах воєнного стану

С. Беньковський
Питання управління військовими частинами родів військ видів збройних сил та правоохоронними органами під час спільного виконання ними завдань в операціях угрупувань військ (сил)

І. Сиводєд
Зміни до кримінального процесуального законодавства з початку військових дій 2014 року та збройної агресії Російської Федерації з 24 лютого 2022 року в Україні

R. Burenko
The transformation of the judiciary in Ukraine in the period 1991–2009

УКРАЇНА І СВІТ

Н. Мішина
Формування бюджетiв мунiципальних органiв (на матерiалах країн – членiв Ради Європи)

В. Філатов
Міжнародно-правове регулювання захисту переміщених осіб в умовах перехідного правосуддя

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Д. Карташев
Загальна характеристика договору надання послуг з охорони

О. Цибохін
Податкове кримінальне правопорушення: визначення та об’єкт посягання

А. Маковецький
Окремі питання здійснення права власності територіальними громадами в умовах воєнного стану

М.-Д. Манчул
Ендавмент-фонд: поняття та перспективи розвитку в Україні

І-І. Небігер
Поняття репродуктивно-генетичних прав людини та забезпечення їх конституційно-правового захисту

К. Варнавська
Правовий статус захисника у статутних і процедурно-процесуальних актах Міжнародного кримінального суду

ПЕРСОНАЛІЇ

70-річний ювілей професора К. М. Вітмана 210

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"