Юридичний вісник №4/2010

Юридичний вісник № 4/2010

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

І. Жаровська Роль особистості у державно-владних відносинах

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДІЇ

М. Орзіх Рестарт політичної реформи в Україні: науково-прикладні підстави та конституційно-правові наслідки

В. Федоренко Внутрішня побудова інституту конституційного права: проблеми теорії та практики

В. Григорьев Современное развитие конституционной юстиции в Украине

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

В. Крижановський Конституційно-правові засади діяльності органів судової влади у забезпеченні захисту прав людини на сучасному етапі державотворення в Україні

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

H. Мішина Громадські організації і неурядові організації: термінологічне порівняння

I. Бондаренко До визначення конституційно-правового статусу спільної власності територіальних громад

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

М. Афанасьева Виборча інженерія: до постановки питання

О. Чепель Професійна підготовка парламентаріїв України та зарубіжних країн: порівняльно-правове дослідження

Т. Ківалова Субсидіарне застосування зобов'язань відшкодування шкоди

Р. Мінченко Деякі питання апеляційного провадження в цивільному судочинстві України

О. Волощук Міжнародний комерційний арбітраж: причини популярності

В. Кіценко Теоретичні питання визначення податкового спору як однієї із форм юридичного конфлікту

Л. Романадзе Зміст та строк чинності прав суб'єктів права інтелектуальної власності на торговельну марку

УКРАЇНА І СВІТ

Н. Мельниченко Конституційно-правові засади регулювання культурної політики країн Європейського Союзу (на прикладі Фінляндії та Швеції)

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Б. Пережняк В специализированных ученых советах Одесской юридической академии

ЗАКОНОДАВСТВО І ДОКУМЕНТИ

Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики»

Рішення Конституційного Суду України у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-1V

Указ Президента України «Про Національний університет "Одеська юридична академія"»

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про реорганізацію Одеської національної юридичної академії»

Указ Президента України «Про присвоєння класного чину»

Указ Президента України «Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ і організацій (витяг)

Указ Президента України «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України» (витяг)

ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

ПЕРСОНАЛІЇ 

85-річний ювілей Марка Пилиповича Орзіха

Ювілей Людмили Кузьмівни Царьової

Пам'яті Вадима Борисовича Авер'янова

Пам'яті Марка Юхимовича Черкеса

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"