Юридичний вісник №4/2011

Юридичний вісник №4/2011

Титульна сторінка

Зміст

ЗАКОНОДАВСТВО І ДОКУМЕНТИ

Указ Президента України № 845/2011 (витяг)

Указ Президента України № 970/2011 (витяг)

ДО 20-РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

О. Батанов Сучасний муніципалізм в Україні у контексті проголошення незалежності України (онтологічні та гносеологічні аспекти)

А. Крусян Державна влада в системі сучасного українського конституціоналізму

А. Майдебура Державні нагороди — важливий атрибут державності України

Н. Кошіль Систематизація конституційного законодавства України: сучасний стан та основні проблеми

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

В. Завальнюк Розвиток права та місце людини у поглядах фундаторів юридичної антропології

М. Аракелян Историзм как принцип и метод в исследовании института адвокатуры

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

О. Приешкина Местное самоуправления как важный элемент институционализации конституционного строя Украины

О. Орловський Право членів територіальної громади на участь у загальних зборах

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Б. Пережняк Законодавче забезпечення розбудови у соціально-культурній (духовній) сфері незалежної України: підсумки, проблеми, перспективи

А. Неугодніков Реформування системи органів управління юстицією

Ю. Аленін, Т. Лукашкіна Кримінальне судочинство як сфера захисту публічних та приватних інтересів

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

Н. Мішина Делегування повноважень державними органами неурядовим організаціям на фондовому ринку України

М. Афанасьєва Голосування «contra omnes» як складова виборчої інженерії

С. Сон Конституційно-правове регулювання і практика участі політичних партій у місцевих виборах в Україні

М. Матійко Інформаційна цінність принципів цивільного права як важливий чинник посилення інформаційної функції цивільного права

Н. Янчук Классификация уголовно-правовых систем: критерии и сравнительная характеристика

УКРАЇНА І СВІТ

О. Вишняков Правовий механізм інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Л. Яровенко Правовое регулирование политических отношений — основа политической стабильности в Украине

К. Зілковська Судовий контроль за вчиненням нотаріальних дій

В. Форманюк Заохочення як засіб забезпечення трудової дисципліни

В. Андронова Функції юридичних фактів у трудовому праві України

Д. Могила Особливості матеріальної відповідальності керівників підприємств, установ, організацій

А. Брайловська Об’єкт злочину невиконання чи неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей

Ю. Александрова Зміст та завдання підготовчої частини судового розгляду справ про позбавлення батьківських прав

ОРГАНІЗАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ І ОСВІТИ

М. Лоджук Юридична клініка: від ідей професора Георга Фроммгольда до їх реалізації в сучасній Україні

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

В. Тіщенко, О. Хлопчик Треті Всеукраїнські наукові читання з кримінальної юстиції пам’яті професора В. П. Колмакова

Б. Пережняк В специализированных ученых советах Национального университета «Одесская юридическая академия»

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"