Юридичний вісник №4/2013

Юридичний вісник №4/2013

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

В. Завальнюк Юридична антропологія влади

М. Дамирли Критерии научности сравнительного правоведения

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДІЇ

Ю. Фрицький Система стримувань і противаг як засіб організації та функціонування державної влади в Україні

О. Олькіна Конституційно-правовий статус органів, установ та організацій в Україні

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

О. Батанов, І. Зайцева Концептуальні проблеми статутної нормотворчості у місцевому самоврядуванні

Ю. Бальцій Основні моделі побудови системи місцевого самоврядування в містах України

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

М. Аракелян Негосударственные правозащитные институты — необходимый элемент правозащитной системы в Украине

Т. Латковська Реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг у сучасний період

Ю. Полянський, В. Долежан Роль прокурора у досудовому кримінальному провадженні за новим Кримінальним процесуальним кодексом України

Н. Бакаянова Перспективи розвитку інституту стажування за законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність

В. Андрусяк Правозащитная функция в контексте реформирования прокуратуры Украины

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

Г. Пузанова Деякі підходи визначення поняття «інвестиція»

Н. Водько Вопросы правового регулирования противодействия уголовным правонарушениям, требующие первоочередного решения

Н. Янчук Многообразие уголовно-правовых систем современности и проблемы их классификации

Ю. Аленін Особливості відкриття матеріалів іншій стороні за новим КПК України: здобутки та прорахунки

Е. Іскендеров Правозахисна роль прокуратури у досудовому кримінальному провадженні

О. Ващук Слідчий як верифікатор достовірності криміналістичної інформації на досудовому розслідуванні

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА

Т. Харитонова Співвідношення врегулювання сервітутних відносин нормами Земельного та Цивільного кодексів України

Є. Полянський Actusreusяк сукупність об'єктивних ознак складу злочину в кримінальному праві США

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

І. Петрів Визначення функцій органу конституційної юстиції в Україні

Р. Коваленко Вибори Президента СІЛА: конституційна регламентація

Д. Жеков До питання про припинення юридичних осіб

В. Зверховська Розмежування понять «культурна спадщина», «культурні цінності», «культурне надбання» та «об'єкт культурної спадщини»

О. Сліпченко Особливості державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень за цивільним законодавством України

А. Арсенюк Причини виникнення земельних спорів та способи їх врегулювання

К. Бусол Захист культурної спадщини у різних галузях міжнародного права

Н. Лужецька Сучасний стан боротьби з наркоманією: медичний та правовий аспекти

УКРАЇНА І СВІТ

V. Sergeichik Public Joint Stock Company as a Form of Future Municipal Steamship Companies in Ukraine

А. Абрамовсъка Банківська діяльність Європейського Союзу: поняття та принципи

Р. Эннан Понятие, признаки и виды товарных знаков в доктрине зарубежных стран (сравнительноправовой анализ)

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Б. Пережняк В специализированных ученых советах Национального университета «Одесская юридическая академия»

ЗАКОНОДАВСТВО І ДОКУМЕНТИ

Указ Президента України № 655/2013 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди річниці підтвердження всеукра'шсъким референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року» (витяг)

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"