Юридичний вісник №4/2022

Юридичний вісник №4/2022

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

І. Словська
Народовладдя як основа демократичної держави

Н. Литвин, І. Мацелюх
Форми реалізації економічної функції держави

М. Тернущак
Адміністративний процес у розрізі наукового тлумачення

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

О. Юнін, Б. Логвиненко
Окремі питання застосування заходів адміністративної відповідальності за порушення у сфері дорожньої інфраструктури

В. Іващенко, А. Колісник, О. Кульбашна
До питання правової природи гіг-контракту

В. Васильєв
Поняття і види принципів саморегулювання майнових цивільних відносин

Т. Кириченко, Е. Твердохліб
Правове регулювання впровадження телекомунікації в медичну практику

В. Никифорак, С. Галкевич
Проблемні аспекти відчуження частки у праві спільної сумісної власності

О. Толкаченко
Право громадян на продовольчу безпеку

В. Анатійчук
Способи захисту прав сторін договору купівлі-продажу майнових прав на об’єкт будівництва

І. Завальнюк
Конституційне право на справедливий суд: історико-правове дослідження нормативної регламентації

І. Гудим
Адміністративно-юрисдикційні провадження: властивості та класифікація

УКРАЇНА І СВІТ

С. Хімченко, А. Хімченко
Кримінально-правове регулювання евтаназії в зарубіжних країнах

М. Комзюк
Зарубіжний досвід застосування поліцейських заходів примусу та можливості його використання в діяльності Національної поліції України

Б. Ратушна, Я. Музика
Міжнародні та конституційні гарантії захисту права на справедливий суд (в світлі практики Європейського суду з прав людини)

Н. Паславська
Відновлення адміністративної юстиції в американській окупаційній зоні в повоєнній Німеччині: історико-правовий аналіз

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

В. Луцков
Органи самоорганізації населення – форма безпосередньої участі територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування?

Б. Олійник
Теоретико-правові засади адміністративно-правового регулювання первинного ринку електричної енергії України

Ю. Козлова
Правові засади діяльності Національного банку України як суб’єкта державного фінансового моніторингу, визначені в підзаконних нормативно-правових актах

К. Спиридонова
Арбітрабельність спорів: питання теорії та практики

Ю. Акулов
Поняття вільного використання творів

М. Дармін
Виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні: стан висвітленості проблеми

А. Кальна
Протидія правопорушенням у сфері виборчого процесу в країнах Європейського Союзу

І. Лучанінов
Методологія дослідження та історіографія адміністративно-правового забезпечення євроінтеграційних процесів в Україні

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"