Юридичний вісник №4/2023

Юридичний вісник №4/2023

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

В. Гедульянов
Інститут представницької демократії як інститут галузі конституційного права України

В. Мельник
Нісібіський мирний договір 298 року: питання міжнародної правосуб’єктності у відносинах Римської імперії та Сасанідського Ірану

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

Д. Волкова
Класифікація релігійних організацій в Україні

Ю. Гресь, С. Чумак, О. Холод
Щодо деяких особливостей сучасного розуміння сутності та форм використання спеціальних знань у кримінальному провадженні

О. Калітенко
Саморегулювання в сфері цифрового спадкування: окремі аспекти

С. Короєд
Застосування принципу процесуальної економії в цивільному судочинстві в умовах воєнного стану

Н. Максіменцева
Політичне лідерство у виборчому процесі як форма реалізації гендерних прав: юридичний аспект

Н. Печерова
Особливості визначення неоригінальних об’єктів згенерованих комп’ютерною програмою, розпоряджання неоригінальними об’єктами згенерованими комп’ютерною програмою на прикладі окремих видів договорів

І. Ракіпова, А. Підгородинська, А. Мельник
Щодо окремих прав потерпілого та попередження його вторинної віктимізації в кримінальному провадженні України

М. Слободянюк
Національна поліція України як суб’єкт надання публічних послуг

Н. Цибульник
Нормативно-правова характеристика законодавчої системи забезпечення діяльності сектора безпеки та управління

О. Ярмоленко
Місце кредиторів у системі учасників провадження у справі про банкрутство

УКРАЇНА І СВІТ

О. Дульський
Роль практики Європейського суду з прав людини у формуванні європейських стандартів криміналістичного забезпечення збирання доказів слідчим

Д. Махаринець
До питання моделі Спеціального міжнародного трибуналу з України

Н. Мішина
Конституційно-правові проблеми діяльності політичних партій: практика Європейського суду з прав людини

О. Переверзєва, Н. Омельченко
Міжнародно-правові стандарти прав людини на морі: перспективи розвитку в Україні

О. Сафончик
Зобов’язальні правовідносини за римським приватним правом та їх рецепція в Україні

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

О. Бай, А. Токунова
Включення аспекту поваги бізнесом прав людини у програмах підготовки вищої школи: актуальність та засоби

О. Березніков
Польський досвід криміналізації наруги над могилою

В. Богомолова
Окремі історико-теоретичні аспекти розвитку он-лайн кредитування в Україні

Д. Волошинов
Місце інституту неплатоспроможності фізичних осіб у системі права України

І. Глущенко
Неналежне виховання як ознака причинно-наслідкового зв’язку у заподіянні шкоди малолітніми та неповнолітніми особами

О. Григоращенко
Щодо виявлення та документування злочинів, пов’язаних з ухиленням від сплати податків у сфері екологічного оподаткування, та визначення їх підслідності

Є. Желновач
Інформаційне суспільство в умовах війни: українські реалії та правові аспекти

С. Ковмир
Керування ризиками під час реалізації програм захисту учасників кримінального судочинства

О. Меленко
Правовідносини у сфері стратегічних комунікацій: підходи до формування складових

Ю. Мерденов
Гарантії роботи наставників як спосіб зміцнення інституту наставництва в Національній поліції

М. Рафальський
Правопорушення в децентралізованих системах

А. Фокіна
Юридичні гарантії політичних прав громадян України: теоретичні підходи до розуміння

І. Цуняк
Форвардний контракт за цивільним законодавством України

ДИСКУСІЇ

О. Радзівілл, І. Толкачова
«Європеїзація» – як задекларована мета і як об’єктивна реальність

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"