Юридичний вісник №5/2022

Юридичний вісник №5/2022

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Н. Єфремова
Особливості формування ідеї захисту прав людини у містах-державах Шумеру

В. Левченко
З історії розвитку юриспруденції в Україні в першій половині ХХ ст.: перипетії життя правознавця та історика права І. Я. Фааса

Т. Слінько, Є. Ткаченко
Конституційне право на освіту в умовах дії правового режиму воєнного стану

Ю. Кривицький
Правова реформа в межах предмета загальнотеоретичного правознавства

В. Барвіненко
Принципи місцевого самоврядування: нормативні положення (частина друга)

В. Гедульянов
Представницька демократія, народне представництво та принцип народного суверенітету в Україні

А. Славицька
Щодо сутності та змістовного наповнення терміну «антикорупційна політика»

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

М. Косюта
Загальні положення про участь прокурора у відборі персонального складу суду присяжних

О. Сафончик
Право власності та інші речові права в контексті ре кодифікації (оновлення) цивільного законодавства України

Ю. Пирожкова, Н. Верлос, О. Мельковський
Організаційні та тактичні особливості проведення допиту підозрюваних при розслідуванні хуліганства, вчиненого футбольними вболівальниками

А. Чукаєва, В. Крикун
Особливості розвитку та становлення інституту охорони прав на об’єкти промислової власності

В. Гопанчук, В. Мироненко
Ухилення батьків від виконання обов’язку щодо виховання дитини в умовах воєнного стану в Україні: складні життєві обставини чи підстава позбавлення батьківських прав

М. Александров
Міністерство у справах ветеранів України в системі суб’єктів адміністративно-правового регулювання у сфері національно-патріотичного виховання

Т. Корнева, К. Рогозіннікова
Податкові пільги: деякі проблеми при переміщенні товарів через митний кордон України під час воєнного стану

І. Одинцова
Особливості соціального захисту науково-педагогічних працівників в умовах воєнного стану: правовий аспект

О. Золотарьова
Щодо проблеми скасування Господарського кодексу України

Н. Цибульник
Адміністративно-правові характеристики механізму взаємодії у секторі безпеки держави

В. Вовнюк
Дисциплінарна відповідальність адвоката в Україні: переваги, недоліки та особливості процедури

УКРАЇНА І СВІТ

V. Tylchyk, Ye. Leheza
Foreign experience and improvement of administrative and legal principles of environmental protection

А. Собакарь, О. Нестерцова-Собакарь
Судовий розгляд публічно-правових спорів: зарубіжний досвід та особливості його використання в українській правозастосовній практиці

М. Смирнов
Концептуальні питання співробітництва України з Міжнародним кримінальним судом

Г. Крушельницька
Особливості правового регулювання біомедичних технологій у країнах Північної Європи

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

К. Слепньова
Історико-правові аспекти ведення земельного кадастру в давніх єгиптян, греків та римлян

А. Маковецький
Окремі питання набуття права власності територіальними громадами за законодавством
України

Д. Цибульський
Криміналістично значима інформація задля попередження кримінальних правопорушень

О. Овченко
Історико-правовий аспект правового регулювання командитного товариства в Україні та Німеччині

Е. Дорошенко
Обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина в період воєнного стану в Україні

Н. Воронюк
Поняття та структура безпеки дорожнього руху

І. Черненко
Практика застосування судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративному судочинстві

О. Крупицький
Сутнісна характеристика адміністративно-правової охорони економіки

О. Луців
Адміністративно-правова протидія булінгу: сучасні особливості підліткового дискурсу

А. Маланчук
Доведення до самогубства шляхом використання інтернет технологій як об’єкт криміналістичного дослідження

Д. Зайцев
Проблеми позасудового обмеження права особи на недоторканність житла чи іншого володіння у кримінальному процесі України

І. Монін
Щодо особливостей визначення об’єкта складу кримінального правопорушення, пов’язаного зі зловживанням повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

І. Наумець
Класифікація обставин, що пом’якшують та обтяжують покарання в кримінальному праві

Ю. Никифоренко
Гарантії допустимості доказів, отриманих до перейняття кримінального провадження

В. Варфоломєєв
Щодо протидії досудовому розслідуванню ввезення, виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів

В. Дем’янов
Кримінологічна характеристика порушення правил екологічної безпеки у промисловому регіоні України

А. Яковлев
Детермінація кримінальних правопорушень у сфері земельних відносин в Україні

Ю. Чоломбитько
До питання про передачу земельної ділянки до статутного (складеного) капіталу фермерського господарства

О. Сіротов
Види робочого часу поліцейських

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"