Юридичний вісник №6/2022

Юридичний вісник №6/2022

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

О. Іванченко
Легітимність права як вища законність

В. Гедульянов
До питання можливості відкликання народного представника, мандат якого не є імперативним

В. Барвіненко
Принцип історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування: організаційні форми місцевого самоврядування

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

О. Сафончик
Актуальні питання цивільно-правової відповідальності за невиконання чи неналежне виконання договірних зобов’язань в Україні

Р. Сербин
Система органів публічного адміністрування в діяльності суду

А. Манжула
Застосування медіації в адміністративному судочинстві при вирішенні спорів щодо насильства у сім’ї

Д. Колодін
Принципи загального та рівного виборчого права громадянина: передумови кримінально-правової охорони

I. Ракіпова, О. Кузнецов
Право потерпілого на медіацію у кримінальному провадженні

О. Бісюк, Т. Репеде
Роль освітнього омбудсмена у сфері захисту прав людини

П. Гарасим
Про роль і місце громадського контролю у запобіганні тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню із засудженими в Україні

О. Дуфенюк
Формалізм у кримінальному провадженні: сутність та ризики дисбалансу

М. Рудик
Характеристика осіб, які вчиняють кримінальні правопорушення проти безпеки дорожнього руху та експлуатації автомобільного транспорту

О. Толкаченко
Право споживача на інформацію про ГМ-продукцію

А. Миколаєць
Концептуальне бачення проблем адміністративно-правового регулювання взаємодії держави та громадськості в сучасній Україні

А. Гусак
Ресоціалізаційна спрямованість пробації

УКРАЇНА І СВІТ

Т. Ріяд
Норми міжнародного права у внутрішньодержавних правових системах: деякі теоретичні та практичні аспекти

Н. Печерова
Видатна універсальна цінність як критерій внесення об’єкту до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Н. Печерова
Цілісність та автентичність об’єкту, що вноситься до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

А. Левенець
Роль ЄСПЛ у системі міжнародного контролю за виконанням державою зобов’язань з охорони довкілля

Е. Позняк, Т. Шараєвська, О. Шомпол
Конвенція ООН про транскордонний вплив промислових аварій: перспективи реалізації в Україні в сучасних умовах

І. Наконечна
Різновиди адміністративно-правових відносин щодо забезпечення національної безпеки України в умовах євроінтеграції

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

В. Сівак
До питання про загальнотеоретичне осмислення ознак української державності

Л. Кривда
Використання судово-медичних знань для виявлення характеру та ступені тяжкості тілесного ушкодження шляхом проведення судово-медичної експертизи

К. Булдакова
Поняття ефективності судового контролю у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх

С. Пижов
Адміністративно-правова характеристика принципів діяльності регіональних сервісних центрів МВС

О. Шульга
Класифікація спорів, пов’язаних із захистом права на здорове довкілля

А. Масенко
Європейське законодавство щодо конфіскації майна (речей знарядь) здобутого злочинним шляхом та співвідношення із національним інститутом спеціальної конфіскації

О. Уртаєв
Особливості регулювання правовідносин у сфері IT-права

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"