Юридичний вісник №1/2009

Юридичний вісник № 1/2009

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Ю. Тищенко Миф как источник права

X. Бехруз Методология изучения исламского права: компаративистский подход 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ В ДІЇ

А. Крусян Конституційний правопорядок у системі сучасного українського конституціоналізму 

Д. Волкова Взаємодія Уповноваженого з прав людини з Конституційним Судом України щодо захисту прав людини

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Ю. Хромова Реформа місцевого самоврядування: політичне замовлення чи виклик часу?

Н. Мішина Право на територіальну самоорганізацію населення: поняття і гарантії реалізації в Україні

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

Б. Пережняк Концептуальні засади систематизації національного законодавства в соціально-культурній (духовній) сфері

O. Подцерковный Правовой хозяйственный порядок как ориентир регуляторной политики государства

I. Андронов Процесуальні особливості рішення суду у справах окремого провадження 

Т. Матіенко Вплив внутрішньоособистісного конфлікту на тактику діяльності оперуповноваженого

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

О. Олькіна-Дабіжа Поняття та зміст терміна «вищі посадові особи» в законодавстві України 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

А. Обод «Круглый стол» «Перспективы совершенствования хозяйственного законодательства»   

І. Сахарук Про проведення третьої національної моделі Верховної Ради України в Одеській національній юридичній академії 

ЗАКОНОДАВСТВО І ДОКУМЕНТИ

Закон України «Про акціонерні товариства» 

Постанова Верховної Ради України «Про заходи щодо упорядкування окремих видатків Державного бюджету України» 

ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

ПУБЛІКАЦІЇ ЖУРНАЛУ ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК ЗА 2008 РІК

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"