Юридичний вісник №1/2012

Юридичний вісник № 1/2012

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

М. Дамирли Объект сравнительного правоведения как комплексной науки

Л. Арнаутова Экологическая функция государства и вклад профессора А. В. Сурилова в ее обоснование

X. Бехруз Формирование классической концепции исламского государства и её современная интерпретация

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДІЇ

М. Афанасьева Виборча система: поняття та сучасне розуміння

О. Олькіна Референдум як підстава та порядок дострокового припинення повноважень посадових осіб, які обрані народом України

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

O. Прієшкіна Територіальна громада в політичній системі та системі місцевого самоврядування України

B. Барський Офіційне оприлюднення нормативно-правового акта представницького органу місцевого самоврядування як стадія муніципального нормотворчого процесу

I. Бондаренко Проблеми функціонування спільної власності територіальних громад

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

К. Москальчук Нове законодавство про службу в органах місцевого самоврядування

C. Мірошниченко Злочини проти правосуддя: проблеми законодавчого унормування

I. Lagutina Development of a National Occupational Safety and Health Programme in Ukraine: gender aspect

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

З.-О. Н. Козловская Формирование юридической элиты в Украине

Д. Волкова Міжнародні стандарти про внутрішню структуру громадських організацій

Р. Сергеев Адміністративно-правові особливості статусу помічника-консультанта народного депутата України

К. Березовська Правові перешкоди на шляху розвитку усиновлення дітей — громадян України іноземцями

О. Басай Співвідношення понять «ідеї права», «принципи цивільного права» та «загальні засади цивільного законодавства»

Т. Крисань До визначення категорії «правова гарантія» у цивільному праві

B. Деревнін Особливості цивільної правосуб'єктності товарної біржі та її здійснення

Ю. Орзіх Виникнення речових прав на нерухоме майно та їх державна реєстрація в Україні

C. Хімченко Медична діяльність, пов'язана з ризиком: до питання визначення

Л. Гуртієва Морально-правові критерії часу провадження слідчих дій

УКРАЇНА І СВІТ

B. Колесниченко К вопросу о функциях принципов права в правовой системе Европейского Союза

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

C. Глубоченко Функції світогляду у правозастосовчій діяльності: поняття та елементи

В. Токарева Відповідальність сторін за порушення договору страхування творів мистецтва, предметів колекціонування та антикваріату

Ю. Кулина Зміст договору страхування автотранспортних засобів (КАСКО)

Т. Колеснікова Категорія наслідків злочину в кримінальному праві України: до питання наукової розробленості проблеми

А. Підгородинська Правова регламентація інституту визнання та виконання іноземних судових рішень в Україні

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Р. Гонгало Міжнародна конференція «Актуальні проблеми цивільного права та процесу», присвячена пам'яті професора Ю. С. Червоного» 

Б. Пережняк В специализированных ученых советах Национального университета «Одесская юридическая академия»

ЗАКОНОДАВСТВО І ДОКУМЕНТИ

Указ Президента України № 1094/2011

Указ Президента України № 27/2012

ПЕРСОНАЛІЇ

60-річний ювілей С. О. Кузнєцова

60-річний ювілей Б. А Пережняка

60-річний ювілей А І. Сушка

60-летний юбилей В. А. Селезнева

ПУБЛІКАЦІЇ ЖУРНАЛУ«ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК» ЗА 2011 РІК

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"