Юридичний вісник №1/2017

Юридичний вісник №1/2017

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Ю. Оборотов  Наповнення правового простору

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДІЇ

Н. Мішина Систематизація виборчого законодавства України: проблеми й перспективи

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

О. Гончаренко Мета і зміст державного контролю й нагляду в управлінському процесі

В. Глуховеря Поняття і структура адміністративно- правового статусу Міністерства внутрішніх справ України

А. Добровінський Правові основи формування фінансової самостійності місцевого самоврядування

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

І. Ошкадеров Деякі особливості розвитку прав людини в умовах еволюції держави

Ю. Гончарова Від рівних прав до рівних можливостей

ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Г. Чанишева Проект Концепції вдосконалення правничої (юридичної) освіти для фахової підготовки правника відповідно до європейських стандартів вищої освіти та правничої професії: окремі питання

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Ю. Полянський, О. Свида Участь прокурора в діяльності Міжнародного кримінального суду

М. Василенко Рейдерство в контексті нових змін до чинного законодавства України

В. Панасюк Роль актів концептуального та програмного характеру в механізмі конституційно-правового забезпечення реалізації державної молодіжної політики в Україні

Л. Ніколенко Інститут перегляду судових рішень в апеляційному провадженні в умовах реформування господарського судочинства

С. Слюсаренко Податок на землю як засіб забезпечення оптимізації фінансового регулювання аграрної сфери

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

А. Марченко, В. Барко  Теоретичні аспекти психологічного забезпечення професійної діяльності суддів

О. Шевчук Поняття суб’єктів державного контролю у сфері законного обігу наркотиків

О. Соловйов Упровадження сучасного механізму оцінювання впливу господарського законодавства на конкуренцію – запорука підвищення щабля України в “Doing business”

Я. Протопопова Особливості компенсації моральної шкоди внаслідок порушення конституційного права на оплату праці

Є. Паніотов Проблеми розмежування адміністративних та інших правовідносин, що виникають у діяльності Національного центрального бюро Інтерполу

Ю. Москалюк Забезпечення застосування домашнього арешту як запобіжного заходу в кримінальному провадженні України

Н. Міловська Одностороння відмова від виконання обов’язків за договором страхування як наслідок порушення страхових зобов’язань

І. Каракаш Юридичні ознаки й особливості встановлення права власності на природно-соціальні об’єкти в природному середовищі

В. Ільков Загальна характеристика судового прецеденту в адміністративному судочинстві

А. Хильченко Кримінально-правові наслідки вчинення кримінального проступку

Болокан Специфічність застосування як форми реалізації адміністративно-правових норм

УКРАЇНА І СВІТ

А. Батечко Перспективи формування міжнародних фінансових центрів в Україні

Н. Ігнатова Транспортне право України в контексті змісту транспортної політики Європейського Союзу: регулювання господарських відносин

А. Черемнова Щодо адаптації природно-заповідного законодавства України до законодавства Європейського Союзу

О. Губанов Системний підхід під час реалізації адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу у сфері публічної служби

ЗВ’ЯЗОК ЧАСІВ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

О. Уразовська Правове регулювання спадкування права на земельну ділянку в Київській Русі

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Є. Бамбізов Інформаційна функція Державної фіскальної служби України: напрями реалізації

Т. Антонова Поняття, особливості, характерні риси відходів

Д. Вітрова Щодо деяких питань удосконалення кримінального законодавства в боротьбі із сепаратизмом на території України

Л. Волкова Щодо питання правоздатності державних акціонерних компаній: загальна чи спеціальна?

С. Плецький Об’єкт кримінально-правової охорони за фінансування дій, учинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України

В. Омелян Класифікація адміністративного розсуду та його види в діяльності органів публічної адміністрації

Л. Нижник Нормативно-правовий і доктринальний зміст поняття «кримінальне процесуальне провадження»

Г. Мойсеєнко Функції оціночних понять в адміністративному судочинстві

Н. Загородня Дія джерел господарського процесуального права в часі

Н. Киреєва Деякі господарсько-правові аспекти захисту прав споживачів у сфері кредитування

Д. Кириченко Депортація кримських татар у СРСР: історико-правовий аналіз

К. Шахназарян Питання систематизації та класифікації прав на чужі речі за законодавством України

Ю. Гаврилов До проблеми визначення суб’єктивних ознак бандитизму

А. Лисеюк Проведення експертизи під час доказування злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів

Т. Воробйова Нормативне забезпечення використання та охорони громадських сіножатей і пасовищ

М. Ткаченко Істотні умови договору довічного утримання

С. Рівчаченко Система суб’єктів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як способу протидії корупції в Україні

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

О. Головко Річні Загальні збори Академії наук вищої освіти України

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Н. Єфремова Цікаве історико-правове дослідження

IN MEMORIAM

Пам’яті Наталії Анатоліївни Зелінської

Т. Короткий, С. Андрейченко, М. Пашковський  Публікації журналу «Юридичний вісник» за 2016 рік

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"