Юридичний вісник №2/2009

Юридичний вісник №2/2009
Титульна сторінка
Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

В. Тароева Контрольная власть в системе властей современного государства

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ В ДІЇ

Д. Терлецький Феномен «м'якого права» в контексті положень статті 18 Конституції України

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Ю. Бальцій Принцип гласності у місцевому самоврядуванні України

О. Орловський Регулювання форм локальної демократії статутами територіальних громад

ПРАВО ТА ЕКОЛОГІЯ

О. Макаренко Латентність екологічних злочинів як загроза інституту екологічної відповідальності за порушення законодавства про використання надр

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Г. Дрок Концептуальні засади реформування судової влади в Україні

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

Н. Палій Склад земель рекреаційного призначення та законодавчі вимоги щодо режиму їх використання та охорони

А. Майдебура Концепція вдосконалення нагородної справи в Україні

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Я. Чернопищук Конституційне право на соціальний захист

ЗАКОНОДАВСТВО І ДОКУМЕНТИ

Закон України «Про асоціації органів місцевого самоврядування»
Закон України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії ВРУ»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Ради сільських і селищних голів при Кабінеті Міністрів України»
ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"