Юридичний вісник №2/2018

Юридичний вісник №2/2018

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

М. Аракелян Методологічні засади дослідження інституту адвокатури як елемента правозахисної системи України

О. Іванченко Подолання правових колізій – пріоритетне завдання сучасної юридичної науки

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

А. Швець Концептуальні проблеми розвитку інноваційних форм діяльності депутатів місцевих рад в Україні

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

Yu. Alenin, V. Voloshyna Determining the principle of proportionality in criminal proceedings

Ю. Полянський Окремі питання функціонування прокурорського самоврядування в Україні

С. Скуріхін Правовий досвід як мета та засіб правової соціалізації

В. Зверховська Правова природа договору про надання медичних послуг

УКРАЇНА І СВІТ

В. Владишевська Нормативно-правове та інституційне упорядкування здійснення діяльності поліграфологів у рамках кримінального провадження: зарубіжний досвід

К. Жебровська Європейська ціннісна парадигма крізь призму освітнього, культурного та наукового розвитку

Гасымов Айдын Эйлас оглы, Гусейнова Шахла Асадулла кызы История развития уголовного законодательства Азербайджана об экологических преступлениях

С. Хімченко, А. Хімченко Проблеми вдосконалення кримінального законодавства України за порушення прав людини у сфері медичної діяльності

А. Рябошапченко Правові засади економічного співробітництва України та Австрійської Республіки крізь призму інтеграційних процесів у Європі

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

О. Стаценко Проблеми застосування набувальної давності на нерухоме майно в Україні

О. Козакевич Право на доступ до правосуддя: загальнотеоретичний аспект

Р. Абдуллаєв Правові аспекти застосування санкцій ЄС проти колишніх українських високопосадовців і чиновників

В. Слатвінська Принципи господарсько-правового регулювання водного транспорту

А. Катренко Інтерес у зобов’язаннях, що виникають у зв’язку зі створенням загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи

О. Бобошко До питання правових наслідків зміни або розірвання договорів у зв’язку з істотними змінами обставин

К. Спасова Загальна характеристика компенсації моральної шкоди як способу захисту порушених прав у соціальних мережах

ПЕРСОНАЛІЇ

80-Річний ювілей професора В.В. Долежана

70-Річний ювілей професора Є.О. Харитонова

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Л. Чулінда Круглий стіл до 22-ї річниці Конституції України

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

В. Тіщенко Рецензія на монографію М.В. Шепітька «Злочини у сфері правосуддя: еволюція поглядів та наукові підходи до формування засобів протидії»

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"